מאמרים אחרונים

פרשת שופטים

הרב, באמת אני לא יכול אתה מכיר את זה שאתה קם בבוקר ומרגיש שכל הגוף שלך כואב מעייפות? לא, זה לא שאתה לא רוצה לקום עכשיו להניח תפילין, לברך את בורא עולם, להתפלל, אתה בטח רוצה, אבל מה לעשות, הגוף מפורק מעייפות, השרירים לא זזים… אומרת התורה "שופטים ושוטרים תתן לך" – אם אתה רוצה

יציאה באמצע אכילת שאר מאכלים

כל המאכלים שהברכה האחרונה שלהם היא "בורא נפשות", מכיוון שאין חובה לברך את הברכה האחרונה באותו מקום האכילה, לכן אם יצאנו החוצה לרשות אחרת באמצע האכילה, פקעה הברכה הקודמת, וכשאנו חוזרים אנו צריכים לברך שוב את הברכה הראשונה אם אנו רוצים לאכול שוב (ובכל מקרה יש לברך ברכה אחרונה בסוף אם אכלנו שיעור של כזית

חודש אלול

חודש אלול נקרא חודש הרחמים והסליחות, שכן בראש חודש אלול עלה משה שוב להר סיני ואז קיבל את הלוחות השניים לאחר שנסלח לעם ישראל, ולכן נוהגים הספרדים כבר מראש חודש להתחיל להגיד סליחות בבית הכנסת באשמורת הבוקר, ואילו האשכנזים מתחילים לתקוע בשופר בכל בוקר לאחר תפילת שחרית. נשים לא חייבות להגיד סליחות, אך כמובן שמי

יציאה באמצע אכילת "מיני מזונות"

מה קורה אם באמצע אכילת מאכלי מזונות כגון בורקס, עוגות וכו', יצאנו מהבית, ואחר כך אנו רוצים להמשיך לאכול מזונות, האם צריך לברך שוב? אם אכלנו כבר גודל של זית מזונות, ולכן אנו כבר חייבים לברך ברכה אחרונה, אז לכתחילה אין לצאת מהבית, אך אם יצאנו ואנו רוצים להמשיך לאכול מזונות אפשר להמשיך לאכול, בין

פתיחת סתימה בשבת

אחת מהמלאכות האסורות בשבת היא תיקון כלי, ולכן אם נסתם חור הניקוז בכיור או בשירותים אסור לפתוח אותו בשבת, שהרי בכך אנו מתקנים ומכשירים את הכלי לעבודה תקינה. עם זאת, דברים שאנשים עושים בצורה תדירה והם מעשים קלים ולא מורכבים, אינם נחשבים כתיקון, אלא כהשתמשות (כמו שפתיחת דלת אינה נחשבת כבניית פתח, כי זה שימוש