מאמרים אחרונים

ברכת מזונות על קרמבו וגלידה

ראינו שכאשר הקמח מטרתו לתת טעם, הוא החשוב ומברכים עליו. מה קורה כשהקמח נועד לתת טעם, אך הוא לא חלק מהמאכל הכללי, אלא הוא יחידה נפרדת, כמו גלידה בגביע, שאמנם הגביע יש בו טעם, אך הוא לא חלק מהותי מהגלידה? וכן קרמבו, אמנם הביסקוויט טעים, אך הוא לא חלק מהקרמבו והוא לא נועד כדי לתת

ברכת מזונות

מזון שאינו לחם אך מכיל אחד מחמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון וכוסמין, בדרך כלל מברכים עליו מזונות, גם אם הם אינם רובו של המאכל, אלא מספיק שמטרת הקמח להוסיף טעם במאכל, הם החשובים ומברכים על אותו מאכל "מזונות". אם הקמח נוסף למאכל רק כדי לדבק אותו כדי שהוא לא יתפרק, אין לקמח

כיצד לנהוג עם נר יום טוב ונר ההבדלה כשיום טוב חל במוצאי שבת?

יש לנו במוצאי שבת את נרות יום טוב שעליהם מברכים "להדליק נר של יום טוב" ואת נר ההבדלה שעליו מברכים "בורא מאורי האש". לא לשכוח להשאיר נר נשמה גדול שיספיק לכם עד למוצאי שבת וממנו תדליקו את הנרות. יש להיזהר להדליק את נר יום  טוב רק לאחר צאת השבת ואחרי שאמרת "ברוך המבדיל בין קודש

סעודה שלישית בערב יום טוב שחל בשבת

בכל ערב שבת או ערב יום טוב יש איסור לעשות סעודה מזמן המנחה (בערך שלוש בצהריים) כדי שנהיה רעבים בקידוש שעושים בלילה וכך נהנה ממנו יותר, ולכן אסור ללכת למסעדה ביום שישי בארבע אחרי צהריים. אמנם אם הסעודה היא סעודת מצווה, כגון שיש ברית ביום שישי, מותר. כשחל יום טוב במוצאי שבת, מצד אחד יש

איסור נקימה ונטירה

אסור מהתורה לנקום, היינו שאם ביקשת טובה ממישהי והיא לא הסכימה לעשות לך, או אולי אפילו יותר גרוע, היא עשתה לך משהו לא נעים, אסור לך "להחזיר" לה, אלא לא רק שאסור לעשות לה דבר רע בחזרה, אלא אם היא מבקשת טובה, את צריכה לעזור לה. גם לנטור אסור, זה אומר שאסור לך אפילו להגיד