כיבוד הורים בדברים אסורים

אם ההורים לא שומרים תורה ומצוות ולא מברכים על האוכל, ומבקשים מהילד אוכל, יש לנסות בדרכי נועם לשכנע אותם לברך, או לפחות שהוא יברך ויטעם והם יענו אמן ויאכלו, אך אם הם מסרבים, מותר לתת להם אוכל.
אם ההורים מבקשים מהילד שייתן להם דבר איסור, כגון עיתונים חילוניים שבהם דברי פריצות, תמונות, רכילות ולשון הרע, או אוכל לא כשר וכו' יש להתחמק ולא לעזור להם.
ואפילו אם ההורה מבקש מהילד שייתן לו אוכל או משקה כשרים, אך לפי אזהרות הרופאים זה עשוי להזיק להורה, אסור להגיש לו, אלא יש לשכנעו בדרכי נועם לא לאכול. כי אף על פי שכתבתי שאסור לצער את ההורים, ואפילו אם הם לא שומרים תורה ומצוות, במקרים האלו הצער יגרם דווקא אם הילד כן ייתן להורים את מבוקשם, כי כשאדם רוצה לעשות דבר נגד בורא עולם או אזהרות הרופא, בוודאי שנחשב ברגע זה כטועה וכעיוור באפילה, ובוודאי כשיתעורר ויפקח עיניו מחושך היצר ואפילת התאוות, יבין את האמת, וישמח ויודה לבנו שמנעו מצער נוסף.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.