נטילה לסעודה לאחר שירותים

מי שמתכוון לעשות סעודה עם לחם ונטילת ידיים, והלך קודם לשירותים, וכעת לאחר השירותים צריך גם ליטול ידיים ולברך אשר יצר, מה הסדר של הנטילות והברכות?
אם יעשה כמו תמיד נטילה גמורה אחרי השירותים, אז הידים שלו כבר טהורות, ואז לא יוכל לעשות שוב נטילה לסעודה עם ברכה. ואם יברך על הנטילה הראשונה ואז יברך אשר יצר, אז יש הפסקה בין הנטילה לברכה של הלחם. ואם יברך על הנטילה הראשונה ואז על הלחם ורק אחר כך אשר יצר, גם לא טוב, כי הוא התחייב לברך אשר יצר לפני הכל, ואסור לדחות את המצווה.
עכשיו מובן למה אחוז זוכי פרס נובל היהודים הוא יותר מפי מאה מאחוז היהודים בעולם…
אז מה עושים?
נוטלים ידים, אך לא נטילה גמורה של סעודה, אלא רק שטיפה מהברז,  וכך הידיים עדיין לא טהורות בשביל הסעודה, אלא רק נקיות בשביל הברכה, מברכים אשר יצר, ואז עושים נטילה גמורה של סעודה, מברכים על נטילת ידים כרגיל ואז על הלחם ומודים לבורא עולם שעשה אותנו יהודים עם מיליון הלכות כדי שלא יהיה משעמם אף פעם!
יעקב אבינו עושה עם לבן ברית, אך ברית מיוחדת, כי בכל ברית בין אומות המטרה היא לחבר בינהם, שיהיה משהו משותף, שיעזרו אחד לשני וכו', ואילו הברית של יעקב עם לבן היא בדיוק להיפך, שהם אף פעם לא יפגשו, ואף אחד לא יגיע לשטח של השני, שלום שלום ולא להתראות. מדוע? כי לבן הוא סמל הרוע, הגזל, אפילו השם שלו הוא חלק מרמאות אחת גדולה, ואילו יעקב הוא ההיפך הגמור, יעקב איש תם יושב אוהלים, והרוע והטוב לא יכולים להתערב יחד, לכן אין אפשרות לעשות ברית של איחוד, אלא רק לסמן את הגבולות בינינו לבין הרוע כדי שנדע שהתחום שלנו נשאר בתחום הקדושה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.