סדר יום פורים

גם בבוקר אין לאכול לפני קריאת המגילה, אך אם את צריכה לחכות למניין של נשים מותר לך לטעום משהו קל לפני קריאת המגילה.

קריאת מגילה, סעודה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, מנחה, סעודה שהמשיכה בלילה

עדיף לפני הסעודה לקיים את שאר מצוות היום, שהם מתנות לאביונים ומשלוח מנות, שלא להראות שאנו כל כך מתאווים למלא את בטננו, אלא גם הסעודה היא מצווה כשאר המצוות, ולכן עדיף להתחיל עם דברים שנוגעים לאחרים ומגדילים את השלום והאחווה ולא את השומנים והסוכרים בדם.

את הסעודה אפשר לעשות בבוקר, אמנם אם הבעל או מישהו שם מתכנן להדר ולקיים את מצוות שתיית היין עם כל הלב ואז יש סיכוי שהוא יפסיד תפילת מנחה, עדיף שיתפלל קודם מנחה ואז בצהריים לעשות את הסעודה. וכמובן שאפשר לעשות את שניהם, גם לאכול בבוקר וגם לאכול בצהריים ואז לשתות.

אישה פטורה משתיית יין, וגם לגברים אין חובה להשתכר, וזה אפילו אסור למי שעלול בגלל השתיה לזלזל באיזו מצווה כמו ברכות, תפילות, בין אדם לחבירו וכו'

הגמרא שואלת איפה רמוזה מגילת אסתר בתורה, ועונה שזה רמוז בפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". כמובן שהגמרא לא מצאה את הפסוק בגלל האותיות או הצליל הדומה, אלא זו בדיוק משמעות המגילה, לא קוראים לה מגילת אסתר בגלל שמסופר שם על אסתר, כי אז היו צריכים לקרוא למגילה "מגילת אסתר ומרדכי", שהרי הוא היה חלק מהנס והצלה! אלא דווקא בגלל המשמעות, שבורא עולם יסתיר את עצמו, עד כדי כך שאנשים יחשבו שהוא בכלל לא כאן, ולכן שמו של בורא עולם לא מוזכר אפילו פעם אחת במגילה! ומה האמת? דווקא ברגע ההסתר הגדול ביותר, כשאסתר נאלצת לעשות משתה ולהזמין את שני השונאים הגדולים שלה, אחשוורוש והמן, כשנראה שאפילו הרבנים והצדיקים הפכו לפוליטיקאים מדופלמים ושכחו את בורא עולם, דווקא שם אסתר רמזה לנו את בורא עולם "יבוא המלך והמן היום" – ראשי תיבות הם שמו של הקב"ה! אסתר מספרת לנו, דווקא בהסתר הגדול ביותר, אני רואה מולי רק את בורא עולם, אין כלום חוץ ממנו, וכל השתדלות שאני עושה, כולל לשתות יין עם הטפשים האלה, הוא רק מילוי רצונו של בורא עולם!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.