ערב יום הכיפורים

יש מצווה מהתורה לאכול הרבה בערב יום הכיפורים
לא לשכוח להתקשר להורים לבקש מהם מחילה, וכן מהחברות. אין חובה להתקשר לכל החברות רק למי שאת יודעת שפגעת בה, אך עדיף להתקשר לכולם כי לא תמיד אנו יודעים מה המשפט שאמרנו גרם לשני להרגיש. וכן מנהג ישראל בבית הכנסת להכריז שכולם ימחלו אחד לשני. וגם אם יש מישהו שפגענו בו ואנו לא יודעים, אם אנו רגילים בעצמנו למחול לאחרים, גם בורא עולם יגרום לאחרים למחול לנו.
יש להקפיד לסיים את הסעודה המפסקת לפני השקיעה ולא להתעכב כלל, כולל צחצוח שיניים!
מצוה להרבות באכילה ושתיה מתוך שמחה במוצאי יום הכיפורים, ואמרו במדרש, שבמוצאי יום הכיפורים בת קול יוצאת ואומרת "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלקים את מעשיך". (קהלת ט).
לא היו ימים טובים לישראל כמו יום הכיפורים וט"ו באב שבהם בנות ירושלים היו יוצאות ורוקדות בכרמים. למרות שאנו לא רוקדים משמחה במוצאי יום הכיפורים, זה רק בגלל שאנו לא מרגישים כמה מלוכלכות היו העבירות שלנו, אך ננסה לפחות לשמוח מכך שאנו יודעים שבורא עולם ניקה אותנו וחידש אותנו ונתן לנו הזדמנות להתחיל הכל מהתחלה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.