צליית כבד שעברו עליו שלושה ימים

למדנו שאין לבשל את הכבד אלא יש לצלותו, ולאחר מכן מותר גם לבשלו. עם זאת, כבד שעברו עליו יותר משלושה ימים מזמן השחיטה ועד הצלייה, אסור לבשל אותו לאחר הצלייה, כי הדם בתוכו כבר התייבש ואם יבשלו אותו לאחר הצלייה הדם יצא ממנו. לכן יש להיזהר כשקונים כבד לברר מתי היה זמן השחיטה.

לגבי הקפאה, יש פוסקים שסוברים שהקפאה לא מועילה, ואם הכבד היה קפוא שלושה ימים עדיין אסור לבשלו לאחר הצלייה, אך הרב עובדיה יוסף סובר שההקפאה מונעת את ייבוש הדם ולכן אפשר לבשל את הכבד כמו כבד טרי שלא עברו עליו שלושה ימים.

בשר רגיל שבדרך כלל אפשר למלוח ולהוציא את הדם, אם עברו עליו שלושה ימים, אין אפשרות למלוח אותו כדי לבשלו, מותר רק לצלותו.

—————-

בפרקי אבות: "והעמידו תלמידים הרבה" – ועם כל זאת, בזמן הגמרא היה אסור ללמד תורה לאנשים שאינם הולכים בדרך ה', שהרי דווקא זה עלול לגרום לו לעשות צחוק מהתורה, כעין מה שאמר שלמה המלך "אל תוכח לץ פן ישנאך", שהרי אם השני לא מבין מה מטרת ותכלית החיים, כיצד יוכל להבין את עומק ומשמעות המצוות?

אמנם בימינו אין הדבר כן. בימינו רוב רובם של אלו שאינם הולכים בדרך ה' אין זה משום רוע, אלא הם בגדר "תינוק שנשבה", כשאדם חונך כל ימיו לעשות "מה שבא לו" ואין דין ואין דיין, איזו סיבה יש לו לנסות דרך אחרת? ילד שהורגל לאכול סוכריות וממתקים כל ימיו, מה הסיכוי שיחליט לעבור לארוחות בריאות??

בימינו יש חובה קדושה לקרב כל יהודי באהבה ונועם, והמשימה מוטלת על כל אחד ואחת לקרב את קרוביו ככל האפשר, ולכן כל אחת שיכולה לצרף עוד חברות וקרובות לקבוצה שלנו מזכה אותן בשתי דקות של השקפה יהודית, של החייאת הניצוץ היהודי שבה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.