צעדים אחורה בתפילת שמונה

לאחר תפילת שמונה צועדים אחורה שלושה צעדים כשאנו משתחווים קדימה, ואז מזיזים את הראש שישתחווה לכיוון שמאל ואומרים "עושה שלום במרומיו" ואז מזיזים את הראש שיתחווה כלפי ימין ואומרים "הוא יעשה שלום עלינו" ואז מזיזים את הראש שישתחווה קדימה ואומרים "ועל כל וכו'" ולאחר מכן מזדקפים. גודל הצעדים הוא כך שתמיד העקב נמצא בצד אגודל. עושים צעד אחד אחורה עם רגל שמאל, ואז צעד אחד אחורה עם רגל ימין, ועוד חצי צעד עם רגל שמאל כך שהרגלים שוב צמודות, ויש כאלו שנוהגים לעשות 6 פסיעות.
ישנן כמובן הרבה סיבות לצעדים האלו, לפי הרבדים השונים בתורה, לפי הפשט אנו נפרדים לשלום מהשם יתברך, ולכן פוסעים אחורה כדי לא להפנות את הגב, כמו שהכהן היה יוצא מבית קודש הקודשים, אחורה.
נהגו גם לפני תחילת התפילה לצעוד שלושה צעדים, להראות שכל הסיבה שבאנו לעמוד כאן היא כדי לעמוד לפני השם יתברך ולא סתם התחלנו להתפלל באיזה מקום שיצא לנו, וכן מצינו באברהם אבינו בפרשת השבוע, שאף על פי שנגלה אליו בורא עולם, כאשר רצה אברהם לדבר בחזרה, כתוב "ויגש אברהם", להראות שהדיבור/תפילה עם בורא עולם נעשית על ידי הכנה מראש!
לפי האשכנזים מספיק שצעדת שלושה צעדים קדימה כדי להגיע למקום התפילה, ואין צורך לצעוד אחורה שלושה ולחזור קדימה שלושה, ואילו הספרדים נהגו בכל מקרה לצעוד אחורה שלושה צעדים ואז לחזור קדימה.

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: