תשובה וימים נוראים

כידוע שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו, עד שיבקש מחבירו מחילה. אחת מהעבירות שבין אדם לחבירו היא גזל, והרבה נכשלים בזה ללא כוונת זדון, רק מחוסר ידיעה. לכן צריכים לשים לב מאוד לא להשתמש בממון וחפצים של אחרים ללא הסכמתם, ואם יש לכם איזה סכסוך כספי עם השני, לא להורות לעצמכם היתר מדעתכם, אלא לברר את ההלכה.
לכן חובה קדושה בימים אלו לבדוק האם יש בידינו איזה חשש גזל, ואם כן אז להשיב אותו ולבקש את מחילת השני.
מימים ימימה נוהגים כולם היו לקום באשמורת הבוקר ולומר סליחות, לעלות  ולהתעלות לקראת הימים הקדושים, להתבוננות עצמית, לתפילה ולתשובה. אמנם עתה עם חולשת הדור אין אנו מרגישים את קדושת הימים ולכן על כל אחת לחזק את עצמה ואת בני ביתה, כשכל עם ישראל עמדו בהר סיני וקיבלו תורה במעמד היסטורי חד פעמי, הנשים הן אלא שקיבלו את התפקיד לדאוג שהתורה ויראת השמים יעברו הלאה לדורות הבאים, ואת זאת שיכולה לקבוע את הרמה הרוחנית של הבית!

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: