מחבר: הרב טל גלעדי

סדר הדלקת נרות חנוכה ושבת

בערב שבת אנו מדליקים את נרות החנוכה לפני נרות השבת, ולמרות שיש לנו כלל שכאשר יש לפנינו שתי מצוות, אנו עושים את המצווה התדירה קודם ולא נותנים למצווה השניה לעקוף את הראשונה בתור, וכאן נרות שבת הם התדירים והיינו צריכים להדליק אותם קודם, אך מכיוון שיש מחלוקת האם על ידי הדלקת נרות שבת מקבלים באופן…

מקום ללא נרות חנוכה

מי שלא היה לילה אחד בביתו ולכן לא הדליק נר חנוכה, וגם לא מדליקים עליו בביתו, ורואה חנוכיה דלוקה ברחוב, יכול לברך ברכה אחת "שעשה ניסים", ואם זה היה ביום הראשון, אז גם "שהחיינו". מי שנמצא באיזור שאין בו יהודים כלל ולא יראה נרות חנוכה כל הלילה, אז למרות שמדליקים עליו בתוך ביתו והוא פטור,…

פרשת מקץ

קשה לך? גם לי יש צער "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" – כשהתורה כותב את המילה "ויהי" זה בדרך כלל משהו שקשור לצער. ומה כאן הצער, שפרעה חלם איזה חלום? יש הרבה צער. קודם כל יש צער שבעקבות החלום יתחיל רעב בעולם, ובורא עולם לא רוצה שהעולם יצטער ויהיה ברעב ומלחמות. אבל רוב העולם…

הדלקת נרות חנוכה

יש להדליק את רוב הפתילה בנר, היינו, לא להסתפק בנגיעה קלילה עם השמש בראש הנר, זה לא זילוף קצפת, אלא לוודא שרוב הפתילה ממש נדלקה ורק אז להמשיך הלאה. לפי מנהג הספרדים, הבנים שלומדים בישיבה, אף על פי שישנים שם, לא צריכים להדליק, כי הם יוצאים ידי חובה בהדלקה של ההורים בבית, ואילו לפי האשכנזים,…

אורח היכן ידליק נרות חנוכה

אם אתם מתארחים בליל שבת אצל אחרים, אם אתם לא ישנים שם, אלא רק מתארחים לסעודה, אז יש להדליק נרות חנוכה בבית שלכם, אולם אם אתם ישנים שם, לפי הספרדים שרק אחד מדליק, בעל הבית הוא ידליק והוא צריך להקנות לכם חלק מהשמן כך שגם לכם יהיה חלק בהדלקה, ואילו לפי מנהג האשכנזים שכל אחד…

זמן הדלקת הנרות

זמן ההדלקה לפי חלק מהאשכנזים הוא ישר בשקיעת השמש, אבל לפי הספרדים וחלק והאשכנזים הוא עם צאת הכוכבים, שזה בערך רבע שעה לאחר השקיעה (יש דעות שונות, אבל לגבי נרות חנוכה הזמן הזה מתאים לרוב הדעות). לכתחילה עדיף לא להתעכב כלל, אלא שהכל יהיה מוכן ולהדליק ישר, ואם קצת מתעכבים, אז לפחות לא לאחר יותר…

לחם משנה

בסעודות השבת ויום טוב אנו מברכים "המוציא" על שני לחמים, זכר למן שאכלו במדבר, למרות שדווקא בשבת לא ירד מן, אלא ביום שישי ירדה כמות כפולה, ואז אולי היינו צריכים דווקא ביום שישי לעשות המוציא על שני לחמים… אלא שזה לימוד וזיכרון בשבילנו, שכל מה שירד במהלך השבוע הוא דווקא בשביל השבת. אוחזים את שני…

הוספות בתפילה ובברכת המזון בחנוכה

בתפילה ובברכת המזון מוסיפים "על הניסים". מי ששכחה –  אם נזכרת באותה הברכה לפני שאמרת "ברוך אתה ה'" – אז עדיין את יכולה לתקן, אך אם כבר הזכרת את שם השם בסוף הברכה, תסיימי ותמשיכי הלאה. במקרה כזה עדיף להגיד בסוף התפילה (ב"אלוקי נצור") או בסוף ברכת המזון ("הרחמן") את התוספת ששכחת – "כשם שעשית…

ימי החנוכה

בעזרת השם ביום הרביעי הבא מתחילים ימי החנוכה, ובלילה הקודם של יום שלישי נדליק נרות בפעם הראשונה. בימי בית המקדש השני כששלטו היוונים בארץ, גזרו גזירות כדי להעביר את עם ישראל מהתורה והמצוות, ופרצו פרצות בהיכל בית המקדש עד שקם יוחנן כהן גדול ובניו החשמונאים והצליחו לגרש את הצבא האדיר של האימפריה היוונית מהארץ, וכשנכנסו…

פרשת וישב

ספר מה קרה איתך "וישב יעקב בארץ כנען, אלא תולדות יעקב – יוסף" – מאוד מובן נכון? התולדות של יעקב זה יוסף… לא מובן בכלל! התורה רוצה לספר מה התולדות יעקב, מה היה איתו, מה קרה איתו, לאן הלך, מה עשה וכו', ופתאום מתחילים לספר לנו על יוסף, שהיה רועה צאן עם אחים שלו, מה…