מחבר: הרב טל גלעדי

סחיטת פירות בשבת

כאמור, יש פירות שאסור לסוחטן מהתורה, יש פירות שאסורים מחז"ל, ויש דברים שמותרים לגמרי. יוצא דופן הוא הלימון ,שלמרות שסוחטים אותו בשביל להכין ממנו מיץ, מותר לסחוט אותו בשבת מכיוון שאין דרך לשתות אותו לבד(בלי סוכר או מים) אף פעם, לכן לא אסרו אותו. אמנם יש מחמירים שלא לסחוט לימון לתוך כוס ריקה, אלא דווקא…

סחיטת פירות בשבת

אחת מהמלאכות בשבת היא "דש", וכן סחיטה, כשמוציאים משקה מתוך האוכל שבו הוא נוצר כגון להוציא את המיץ מתוך הענבים או השמן מתוך הזיתים. מן התורה אסור לסחוט זיתים וענבים, ומדברי חכמים אסור לסחוט כל פרי או ירק שדרך בני אדם להכין ממנו מיץ, שזה בימינו כמעט כל הפירות והירקות. דברים שאין דרך להכין מהם…

נטילת ידים באמצע הסעודה

מי שיושבת בסעודה, ובאמצע הסעודה נגעה במקום מכוסה כגון רגלים או החלק המכוסה בידיים (מעל המרפק) , או הילד התיישב עלייך ונגעת בנעליים שלו וכו' צריכה ליטול ידיים שוב, אך לא מברכים על הנטילה. אם נגעת באמצע הסעודה בכלב או חתול (או גמל וכו'), אם הם מלוכלכים, יש ליטול ידים שוב, אם הם נקיים, לא…

וירא

עובר ושב אברהם אבינו ישב על פתח האוהל, ממתין לאורחים, לראות אם יש עובר ושב. למה צריך להמתין? מי שמגיע שידפוק בדלת ויכנס. ומה בכלל הביטוי הזה שכולנו מכירים "עובר ושב"? כשתינוק נולד, הוא מרכז העולם, כל מה שקורה חייב להיות איכשהו מקושר אליו. אפילו הסיבה שאבא ואמא נמצאים כאן בעולם היא בשבילו. כל העולם…

זהירות בנטילת ידים לסעודה

כשנוטלים ידים לסעודה יש להיזהר שהמים יגיעו רק מהכלי ולא מהברז, לכן אם בשעת מזיגת המים לנטלא הותזו מים מהברז על היד, יש לנגב את היד קודם הנטילה. מאותה סיבה גם אין לגעת עם יד הרטובה ביד היבשה או להיפך, ואם נגעת בטעות, יש לנגב את הידים וליטול שוב. וכן אם נוטלים ידיים לילדים, יש…

הפסקה בתפילת שמונה עשרה

תפילת שמונה עשרה היא שיא החיבור שלנו עם בורא עולם, שאנו ממש עומדים ומדברים עם השם יתברך פנים אל פנים, ולכן כפי שאם היינו עומדים לפני מלכת אנגליה ומדברים איתה וכל המשמר המלכותי עומד מצידנו, לא היינו מפסיקים להגיד שלום לשכנה שעוברת ממול (אבל היינו משתדלים שהיא תראה אותנו כמובן, לא בשביל שהיא תקנא, אלא…

ערב נשים הילולת רחל אמנו

יש לי שאלה. אם גדול הדור, הבבא סאלי קורא לך, ואומר לך שיש לו בקשה מאוד חשובה ממך, משהו מאוד סודי שיכול אולי לגרום לביאת המשיח! ונותן לך הוראות מדויקות מה לעשות, ושהוא סומך רק עליך, ומזהיר שוב ושוב שלא לשנות חס ושלום ממה שהוא אמר, ואת כמובן הסכמת, לקחת הביתה ביראת פחד את המכתב…

עמידה בתפילה

בתפילת שמונה עשרה חייבים לעמוד ועם רגליים צמודות וישרות, כדי להידמות למלאכים. במקום שאין אפשרות להתפלל בעמידה, כגון אדם חולה ושוכב במיטה, או מי שנוסע באוטובוס ואינו יכול לעמוד, טיסה במטוס וכו' אז מותר להתפלל בישיבה, וגם אם טכנית אפשר לעמוד, אך בנסיבות הנוכחיות אי אפשר יהיה להתפלל עם כוונה, כמו לעמוד באוטובוס כשחוששים כל…

צעדים אחורה בתפילת שמונה

לאחר תפילת שמונה צועדים אחורה שלושה צעדים כשאנו משתחווים קדימה, ואז מזיזים את הראש שישתחווה לכיוון שמאל ואומרים "עושה שלום במרומיו" ואז מזיזים את הראש שיתחווה כלפי ימין ואומרים "הוא יעשה שלום עלינו" ואז מזיזים את הראש שישתחווה קדימה ואומרים "ועל כל וכו'" ולאחר מכן מזדקפים. גודל הצעדים הוא כך שתמיד העקב נמצא בצד אגודל.…

סעודות שבת עם לחם

את סעודות השבת יש לעשות עם פת, ללא קשר לקידוש, כך שגם מי ששמעה קידוש בבית הכנסת בבוקר וטעמה מזונות, יצאה ידי חובת קידוש, אך עדיין היא צריכה לעשות סעודה עם פת. את הסעודה הראשונה (ליל שבת) והשניה (בבוקר) חייבים לעשות עם לחם ממש. את הסעודה השלישית גם צריכים לעשות דווקא עם פת (כך נפסק…