חמץ שנפסל מאכילה

חמץ שאינו ראוי יותר אפילו לכלב, אינו נקרא כבר אוכל, ולכן אין איסור להחזיקו בפסח, ובתנאי שהוא נפסל לפני הפסח, אך לאכול אותו, אסור, כי עצם האכילה מראה שאנו כן מחשיבים אותו כאוכל. מכיוון שאין איסור אלא לאוכלו, לכן מותר להשתמש בפסח באיפור, גם אם הוא לא כשר לפסח, וכל שכן שרוב המוצרים לא מכילים

פרשת פרה ופתיתי חמץ

בשבת הקרובה, לאחר פרשת השבוע, קוראים בבית הכנסת את פרשה פרה אדומה, לכן מי שיכולה כדאי שתגיע לבית הכנסת לשמוע. לפני בדיקת החמץ בליל י"ד בניסן, נוהגים להניח בבית עשרה פתיתי חמץ מפוזרים, ואחד מהטעמים הוא שמכיוון שטרחו וניקו את הבית היטב לפני הבדיקה, כבר בטוחים שלא ימצאו שום חמץ, ואם כן, איך אנו מברכים

חמץ בפסח לא בטל

למרות שברוב הדברים האסורים באכילה, כגון טיפת חלב או חתיכת בשר לא כשר שנפלו לסיר מלא אוכל בשרי, בטלים בשישים ומותר לאכול את התבשיל, חמץ בפסח לא בטל בכלל, ואפילו פירור אחד של חמץ שנפל לתוך סיר, אסור לאכול את הכל, וכן אם התערב באוכל וכו', ולכן יש להיזהר בקניות של מאכלים מוכנים לפסח שתהיה

חודש ניסן

בכל חודש ניסן אין אומרים וידוי ותחנון, כי כל החודש הוא שמחה לישראל, שבחודש זה הקימו את המשכן בעבר, ואחר כך ימי חג הפסח, וגם לעתיד לבוא חנוכת בית המקדש תתקיים לאחר הפסח. בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן קוראים את פרשת החודש, ובשבת שלפניה קוראים את פרשת פרה אדומה. גם לנשים כדאי להשתדל להגיע לבית