מחבר: הרב טל גלעדי

לבישת הבגדים (צניעות, לא של איזה מעצב…)

גם כשמתלבשים שומרים על צניעות וכבוד, וגם אם הדלת סגורה, החלונות סגורים ואת לבד בחדר, את לא באמת לבד, כי בורא עולם תמיד שם איתך, לכן יש להשתדל ככל האפשר לא להישאר כשהעור והבשר מגולים, וכמובן שלא לעמוד ערומים. במקום שכן דרך בני אדם להיות ערומים, כגון אמבטיה, אז ודאי שמותר כפי הצורך, אך כמובן…

דברים שבקדושה ליד ריח רע

מותר לברך ליד דברים שיש להם ריח רע לא מחמת שנתעפשו, אלא שמטבעם יש להם ריח רע, כמו זפת, דלק, ריחות חריפים, עשבים עם ריחות לא נעימים וכו'. במקום שאסור לברך כי יש ריח רע, לא יעזור להפסיק לנשום או לסתום את האף או ללבוש מסכת אב"כ… בסופו של דבר המקום לא נקי! ריח רע…

אמירת דברים שבקדושה במקומות לא נקיים

כשאדם אומר דברים ששייכים לקדושה, כגון ברכות, שיעור תורה, תפילה, תהילים וכו' צריכים לשמור שהמקום יהיה נקי. לא מדובר על נקיון של פסח אלא נקיון של קדושה וטהרה, כמו שירותים, אשפה, ריחות לא נעימים, טיטולים של קטנים וכו' אסור להגיד שום דבר שבקדושה מול צואת אדם או כל אחד מהדברים הנ"ל, כל שאפשר לראותה מקדימה.…

בורר בשבת

מותר לשרות פירות וירקות ועלים ירוקים במים עם חומר ניקוי בשבת אם הם נקיים (בלי חול ואבנים) ולא ידוע שיש עליהם חרקים. אין בעיה של בורר כי לא רואים שום לכלוך, ואין בעיה של הריגת חרקים כי זה לא בטוח שיש שם חרקים. משקים שהם נקיים לגמרי ורוב העולם שותה אותם כך, מותר לסנן אפילו…

הדלקת נרות

לפי מנהג הספרדים מדליקים רק במקום אחד בברכה ורק אישה אחת, ואילו לפי מנהג האשכנזים, כל תוספת של אור מוסיפה שמחה וכל אישה שמדליקה יכולה לברך. לכן, אם אשה ספרדיה הולכת להתארח ושם כבר הדליקו נרות, אם היא רוצה היא יכולה גם להדליק, אך בלי לברך, ואילו אשה אשכנזיה שהולכת להתארח, יכולה להדליק שם בברכה…

בורר בשבת – קילוף פירות

יש פירות שאין איתם בעיה של בורר, כגון תפוחים, אגסים, מלפפונים וכו' כי רוב האנשים אוכלים את הקליפה שלהם וגם היא ממש כגוף הפרי, ולכן הם נחשבים חלק מהאוכל עצמו ומותר לקלף אפילו לא לאלתר, וכל שכן שבדרך כלל יוצא גם אוכל דבוק לקליפה, וזה כבר למדנו שאפשר לברור כשמוציאים גם אוכל מעורב. בגלל שבפירות…

בורר בשבת – קילוף פירות

גם קילוף פירות וירקות הוא בעצם בורר – אנו מפרידים את הפסולת מהאוכל. ויש לנו כאן בעיה, שהרי שלושת התנאים לברירה הם לקחת דווקא את האוכל, ביד ולא בכלי, לאלתר ולא לזמן מאוחר יותר, ואילו כאן אנו לא בוררים את האוכל, אלא מוציאים את הפסולת שהיא הקליפה! אם יש לך חסה שלמה (ללא תולעים כמובן!!)…

הלכות בורר בשבת

מלבד מה שלמדנו שאפשר לברור אם מתקיימים שלושת התנאים, יש עוד אפשרות לברור – להוציא את הדבר הלא טוב, אך כשהוא מעורב עם הדבר הטוב. לדוגמה, סחטת בשבת לימון על הסלט (זה מותר) ונפל גרעין אחד לתוך הסלט. לפי מה שלמדנו, אסור להוציא את הגרעין כי זה פסולת מתוך אוכל, ולא יעזור שאת עושה את…

הלכות בורר בשבת

כפי שלמדנו, כדי שיהיה מותר לברור בשבת צריכים להתקיים שלושה תנאים – לקחת דווקא מה שרוצים, ביד, ולאכול באותה סעודה. לפי זה, אם רוצים להגיש אשכול ענבים לשולחן, ויש שם כמה ענבים רקובים, אסורים להוציא אותם מהאשכול, כי אנו מוציאים את הדבר שאנו לא רוצים שזה אסור, לכן האפשרויות הן או להגיש את האשכול כך,…

הלכות בורר בשבת

אחת מהמלאכות האסורות בשבת היא מלאכת בורר. יש בבורר הרבה פרטים, בע"ה נראה כל פעם מעט. ברירה היא הפרדה של אוכל/חפצים המעורבים זה בזה, לדוגמה, סלט ירקות והילד לא אוהב את הבצל, אסור לברור את הבצל מהסלט. כדי שכן יהיה מותר לברור בשבת צריכים להתקיים שלושה תנאים: א. שלוקחים את הדבר שרוצים ומשאירים את הדבר…