מחבר: הרב טל גלעדי

סיר בשרי שבישלו בו מאכל חלבי

אם בטעות בישלו בסיר בשרי מאכל חלבי, או להיפך, מה עושים עם האוכל ומה עושים עם הסיר? אנו יודעים שמעט טעם נבלע במתכת ולכן גם אם הסיר שטוף, עדיין הוא מוציא מעט טעם לתוך המאכל, כך שהמאכל החלבי הופך להיות מעורב עם בשר ואסור לאכול אותו ואסור אפילו ליהנות ממנו, כגון לתת לכלב או לחתולה,…

סגירת טיטולים לאחר השימוש בשבת

בסגירת מדבקות הטיטולים יש לכאורה איסור של תופר, שהרי אנו מחברים שני חלקים של בגד. אמנם להלכה זה כן מותר, כי זו תפירה שלא מתקיימת, שהרי בכל מקרה אנו נהייה חייבים לפתוח את ההדבקה תוך כמה שעות. מה שכן יש להיזהר זה כשמשליכים את הטיטול לפח, בימי החול אנו רגילים להדביק את הטיטול, אך בשבת…

סעודה שלישית בשבת

את הסעודה השלישית יש לאכול לאחר תפילת המנחה ולפי הקבלה מי שאכל לפני, לא יצא ידי חובה, אך בשעת הדחק כשאין ברירה, כגון אם אתם אכלתם כבר סעודה אחת בבוקר, ומגיעים אליכם אורחים שהתפללו מאוחר והם כרגע אוכלים את סעודת הבוקר שלהם,  אפשר לאכול את הסעודה לפני מנחה, אך שיהיה לאחר חצות היום. לכתחילה יש…

פרשת ויגש

אתה כמו פרעה למה אתה מעליב? יהודה מדבר עם השליט על מצרים, המשנה למלך מצרים ואומר לו, אתה כמו פרעה מלך מצרים. מה הקשר? יש הרבה כוונות נסתרות למה אתה אומר למישהו שהוא כמו פרעה, אבל כאן הייתה כוונה להיות נחמד אליו, להגיד לו, אתה תותח, אתה כמו המלך מבחינתי. ולמה יהודה צריך להיות נחמד…

שטיפת כלים בשבת

למרות שמותר לשטוף כלי סעודה רק לצורך השבת, לפעמים מותר לשטוף אותם גם כשלא רוצים לאכול בהם. לדוגמה, אם המטבח שלכם עומד באמצע הסלון, וערימת הכלים התנשאה לגובה כך שיש לכם ולכל מי שנכנס לבקר פרסום נס הכלים, ואת אומרת לבעלך "זה או אני או הכלים!" אז כמובן שמי שיש לה לב חזק, עדיף שתכניס…

שטיפת כלים בשבת

חכמים אסרו לשטוף כלים כדי שלא נטרח בשבת עבור דברים שאינם לצורך השבת, אך אם זה לצורך השבת מותר. כך שאם אנו מתכוונים להשתמש בכלי הסעודה לצורך סעודה אחרת בשבת, מותר לשטוף אותם. מה קורה אם יש לנו עוד סעודות, אך גם אם לא נשטוף את הכלים יש לנו כלים אחרים, האם מותר להדיח את…

שארית השמן והפתילות

השמן והפתילות שהודלקו למצווה נחשבים כמוקצים לצורך מצווה, ולכן אין להשתמש לצורך חול לאחר החנוכה. אמנם כל זה מדובר בשמן שנשאר מנר שלא דלק עדיין חצי שעה, אך אם כבר דלק חצי שעה, שאר השמן מותר לשימוש, שהרי לא הקצנו אותו לצורך ההדלקה (אך עדיף לעשות תנאי לפני ההדלקה, שמה שישאר מעבר לחצי שעה, יהיה…

שימוש בנרות מצווה

כל נר שהודלק למצווה, כגון נר חנוכה, נר נשמה ונרות שמדליקים בבית הכנסת או בקברי צדיקים, הוקצו למצווה ולכן אסור להשתמש בהם כגון לקרוא משהו לאורם, לבדוק אם יש לנו משהו על החולצה לידם, להדליק מהם סיגריה (איכס!), להדליק מהם את הגז וכו'. אמנם אפשר לפני הדלקת נר נשמה לעשות תנאי שיהיה מותר להשתמש בו.…

טעות וחזרה בתפילה

אנו יודעים שיש דברים שצריכים להזכיר בתפילה, אך אם לא הזכרנו זה לא מעכב, כגון הזכרת "על הניסים" בחנוכה, או הזכרת "יעלה ויבוא" בלילה של ראש חודש. במקרים אלו, אם כבר אמרנו את סיום הברכה "ברוך אתה ה'" אז אין אפשרות לתקן, אלא צריכים להמשיך הלאה וזה כאמור לא מעכב את התפילה. מה קורה אם…

הדלקת נרות בשבת חנוכה

יש להיזהר לשים מספיק שמן נרות כך שידלקו לאחר צאת הכוכבים לפחות חצי שעה, שזה אומר שאם את מדליקה חצי שעה לפני השקיעה, ועוד יש בערך חמש עשרה – עשרים דקות בין השקיעה לצאת הכוכבים ואז הנרות צריכים לדלוק עוד חצי שעה לפחות, אז לשים שמן שיספיק לשעה ועשרים דקות. מי שחוששת למלא יותר מדי…