היה שותף

אפשרויות תרומה:

לתרומה טלפונית בכרטיס אשראי: 058-3251010

לתרומה מאובטחת באמצעות כרטיס אשראי

באמצעות הוראת קבע בנקאית, להורדה

הפקדה לבנק: בנק לאומי,
סניף 856, מס' ח-ן

בצ'ק: לכתובת: רח' עוזיאל
בני ברק, מיקוד *

להזמנת קופות צדקה התקשרו: