חודש אלול

חודש אלול נקרא חודש הרחמים והסליחות, שכן בראש חודש אלול עלה משה שוב להר סיני ואז קיבל את הלוחות השניים לאחר שנסלח לעם ישראל, ולכן נוהגים הספרדים כבר מראש חודש להתחיל להגיד סליחות בבית הכנסת באשמורת הבוקר, ואילו האשכנזים מתחילים לתקוע בשופר בכל בוקר לאחר תפילת שחרית.

נשים לא חייבות להגיד סליחות, אך כמובן שמי יכולה הרי זו מצווה, ואפשר להגיד את רוב הסליחות לבד בבית אם לא מתאפשר להגיע לבית הכנסת.

יש נוהגים לבדוק את המזוזות בחודש אלול, למרות שאין חובה לבדוק מזוזות כל שנה (אך יש לבדוק אותן כל שלוש וחצי שנים).

—————————-

כתוב "וירח את ריח בגדיו" – ופירשו חכמים – בגדיו – בוגדיו, שגם היהודים שלכאורה בגדו בבורא עולם, ברגע האמת, ריח הקדושה מתחזק בהם, כמו יוסף משיטה ששיתף פעולה עם שונא ישראל ונכנס לבית המקדש והוציא את המנורה הקדושה, ואז ביקשו ממנו שיכנס שוב והוא סירב, אמר – מספיק שהכעסתי את בורא עולם פעם אחת, והם איימו עליו בעינויים, והוא סירב, וגם במהלך העינויים עד שנפטר, המשיך לסרב.

הכיצד שינה את דעתו בקיצוניות כזאת?

כי דווקא מהירידה העמוקה, מהשהייה בחושך והאפילה הנוראים של נשמתו, שאפילו שונאי ישראל לא העזו להיכנס לבית המקדש והוא כן העז, פתאום התעורר והבין לאיזה תהום התדרדר, מה אני עושה בעצם, לאן הגעתי עם הפרינציפים שלי, עם הדעות "המתקדמות" שלי, אני בכלל זוכר שאני יהודי?? וכך ברגע אחד התעלה מעומק התהום עד לדרגות רוחניות גבוהות של מסירת נפשו על אמונתו.

בימים אלו אנו מתכוננים לשנה חדשה, ויש לנו חודש של התבוננות והכנה, דווקא מתוך התבוננות בפער בין מה שרצינו מעצמנו לשנה האחרונה ובין מה שבאמת הגענו אליו, ואני לא מדבר על כסף וכו', אלא על "עצמי" – איך רציתי להרגיש, איך רציתי שהמידות שלי יתוקנו, איך רציתי להתייחס לבעלי, לילדים, לחברות, דווקא הפער הזה יכול לשמש לנו לכוח שיקים אותנו, ובתחושת קודש של בת ישראל ורגשות עצומים, להכין את עצמנו לחודש הרחמים שלפני השנה החדשה ולנצל אותו עד תומו!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.