מאמרים אחרונים

צליית כבד שעברו עליו שלושה ימים

למדנו שאין לבשל את הכבד אלא יש לצלותו, ולאחר מכן מותר גם לבשלו. עם זאת, כבד שעברו עליו יותר משלושה ימים מזמן השחיטה ועד הצלייה, אסור לבשל אותו לאחר הצלייה, כי הדם בתוכו כבר התייבש ואם יבשלו אותו לאחר הצלייה הדם יצא ממנו. לכן יש להיזהר כשקונים כבד לברר מתי היה זמן השחיטה. לגבי הקפאה,

זמן הפרשת החלה

הזמן הטוב ביותר להפריש את החלה הוא לאחר שעירבו את הקמח עם המים. לפני שהקמח התחיל להתערב עם המים אי אפשר להפריש כי הוא עדיין פטור מהפרשת חלה. אם יש צורך, אפשר להפריש את החלה לאחר שאפו את הבצק. ישנן עיסות שאי אפשר להפריש מהן לפני שאפו אותן, כגון עיסה נוזלית מאוד (עוגות טורט או

איך נותנים צדקה

אדם הנותן צדקה צריך לעשות זאת בסבר פנים יפות, בפנים מאירות, ולא לתת לעני להרגיש שהוא לא רצוי ושייקח כבר את הכסף ויסתלק מכאן. ואדרבה, גם אם נתת סכום גדול, אך עשית לעני פרצוף חמוץ, הפסדת את זכות המצווה. אם מישהו ביקש צדקה ואין לך מה לתת, את צריכה להראות לו שהיית רוצה לתת ושאת

מצוות נתינת הלוואה

מצווה מן התורה להלוות כסף או חפצים הנצרכים, בין לעניים ובין לעשירים, אך כמובן שעדיף להלוות לעניים קודם. גם אם את לא כל כך אוהבת את זאת שמבקשת ממך הלוואה, עדיין חובה עלייך לגמול איתה חסד ולהלוות לה, כמו שכתוב "כי תראה חמור שונאך רובץ וכו'". בכל מקרה, אם יש לך חשש שההלוואה לא תחזור

ל"ג בעומר

יום ל"ג בעומר הוא יום שמחה, שהוא היום שבו התחיל רבי עקיבא ללמד את חמשת תלמידיו שאחד מהם הוא רבי שמעון בר יוחאי, ויש אומרים שזהו גם יום פטירתו. לא אומרים בתפילה תחנון, ומותר לשמוע מוסיקה ושירים, אך לפי הספרדים זה מותר רק לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ובערב שוב אסור לשמוע עד מחר בבוקר