מלאכות ביום הכיפורים

יום כיפור אסור במלאכות כמו יום שבת, לכן יש להיזהר לא להכין את האוכל למוצאי הצום משתי סיבות. אחת – אסור להכין מיום קדוש ליום חול, וזה כולל כל הכנה אפילו סידור הבית וכו', אך איסור זה הוא רק מדרבנן ולכן כבר לאחר השקיעה אפשר להתחיל לארגן דברים אם יש צורך גדול. שתיים – כשמכינים…

הבדלה במוצאי יום הכיפורים

בהבדלה של יום הכיפורים אנו מקפידים להבדיל על נר שהיה דולק מאתמול דווקא, ולא נר חדש שהדליקו עכשיו, ולכן יש להדליק נר שיספיק ליממה, אך השנה כשיום הכיפורים חל בשבת, אם נכבה לך הנר מאתמול אז אפשר להדליק נר חדש ולעשות עליו הבדלה, כמו בכל מוצאי שבת. שלא כמו בהבדלה של מוצאי שבת, במוצאי יום…

מי חייב בצום

ביום הכיפורים אין היתר לאכול אלא במקרה של פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש, אך חולה או מצטער או מעוברת או מניקה חייבים לצום, אלא אם כן יש סכנה לעובר. גם מי שחולה וחייבת לשתות כדורים לצורך פיקוח נפש, צריכה לעשות זאת בצורה המינימלית ביום, דהיינו או בלי מים, או מים מעטים וכו'. אם האישה…

רחיצה ביום הכיפורים

אחד מחמשת האיסורים ביום הכיפורים הוא רחיצה, אלא שהרחיצה האסורה היא רחיצה של תענוג. זה אומר שמותר ליטול ידים בבוקר, אך רק עד סוף האצבעות (חצי היד) שזה המינימום כדי לצאת ידי חובה. כנ"ל לעניין נטילה לאחר השירותים, נוטלים רק חצי יד. אם מישהי התלכלכה, מותר לשטוף את היד, ואם צריך אז גם מותר סבון,…

צום גדליה ועשרת ימי תשובה

היום צום גדליה, מי ששכחה ואכלה שתתקשר לבדוק מה לעשות… בכל מקרה את הלכות הצום כתבנו לפני חודשיים בתמוז, אז רק אזכיר שמי שחולה/בהריון/מניקה פטורה מהצום. אסור רק לאכול, אך שאר הדברים כמו אמבטיה עבודה וכו' מותר. לא לשכוח בתפילה שני שינויים "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט". מי שטעתה בראשון צריכה לחזור לתחילת התפילה, מי שטעתה…

תפילת מוסף

מכיוון שתפילת מוסף תוקנה במקום קרבן מוסף, ושלא כמו שאר התפילות שהן גם כנגד הקרבנות  וגם נגד בקשת רחמים ודיבור עם בורא עולם, לדעת רוב הפוסקים נשים פטורות מתפילת מוסף, אלא שלדעת האשכנזים אשה יכולה להתפלל מוסף אם היא רוצה, ולדעת רוב הספרדים עדיף שלא תתפלל. אמנם בראש השנה וביום הכיפורים, כשתפילת המוסף רובה תחנונים…

תקיעת שופר

אשה לא חייבת לשמוע תקיעת שופר בראש השנה, כי זו מצוות עשה (מצווה שצריכים לקום ולעשות אותה, להבדיל ממצוות לא תעשה – שאסור לעשות משהו) שתלויה בזמן (זה דווקא בראש השנה). אף על פי שאין חובה לשמוע, ודאי שאישה שמגיעה לשמוע שופר מקיימת מצווה, מי שיכולה וזה לא מפריע לה עם הילדים כדאי שתגיע לשמוע.…

עירוב תבשילים

השנה חל ראש השנה לפני שבת, כך שיש לנו יומיים ראש השנה ומיד שבת (נשמע כיף להיות עם הילדים 3 ימים בבית ואסור לעשות מלאכות או להדליק חשמל!) מכיוון שאסור להכין דברים מיום טוב לשבת, אנו מניחים עירוב תבשילים. מטרת העירוב תבשילים להתחיל את הבישול לכבוד שבת כבר מערב יום טוב, וכך מותר לנו להמשיך…

תשובה וימים נוראים

מי שפגעה או העליבה חברה/שכנה/דודה צריכה כמובן לבקש ממנה מחילה. אם החברה לא מסכימה למחול, יש לבקש ממנה שוב מחילה. כמובן שבקשת המחילה צריכה להיות יחסית לגודל הפגיעה, אם העלבת אותה בתוך אולם חתונות בדיוק כשכולם הסתכלו, כנראה שלא יעזור אם תתקשרי אליה כשאת בדרך לסופר ותבקשי חצי סליחה דרך הטלפון , וגם אם היא…

תשובה וימים נוראים

כידוע שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחבירו, עד שיבקש מחבירו מחילה. אחת מהעבירות שבין אדם לחבירו היא גזל, והרבה נכשלים בזה ללא כוונת זדון, רק מחוסר ידיעה. לכן צריכים לשים לב מאוד לא להשתמש בממון וחפצים של אחרים ללא הסכמתם, ואם יש לכם איזה סכסוך כספי עם השני, לא להורות לעצמכם היתר…