מאמרים אחרונים

הכשרת הכיריים והחצובות

לפי הספרדים, כדי להכשיר את החצובות של הכיריים יש לנקות אותם היטב בחומרי ניקוי, ואז להגעיל אותם במים רותחים, ואם אי אפשר, אז לייבש אותם ולערות עליהם מים רותחים מקומקום. אמנם לפי האשכנזים אין הדבר מספיק, אלא יש ללבן אותם באש ומכיוון שזה לא כל כך מעשי, אז אפשר להשתמש בהם על ידי עטיפה בנייר

הכשרת כלים

הכלל הוא שהכשרת הכלים לפסח תלויה בדרך השימוש הכלי. אם הכלי שימש חמץ בעיקר בצורה יבשה, כמו תנור, מנגל, סכין וכו' אזי ההכשרה צריכה להיעשות על ידי ליבון – הכנסת הכלי לתוך אש וליבון המתכת. אם הכלי שימש בעיקר לבישול חמץ לח, כגון סיר בישול וכו', אזי ההכשרה תיעשה על ידי הגעלה – הכנסת הסיר

מכירת חמץ ומוצרים כשרים לפסח

מי שיש לה חמץ יקר בבית ואינה רוצה לזרוק אותו, יכולה למכור את החמץ לגוי לפני הפסח. את החמץ שמוכרים לגוי יש לסגור היטב כדי שלא יבואו לאכול ממנו בטעות בפסח. אפשר למכור את החמץ גם עבור אחרים אם הם נתנו לך רשות, ויש אומרים שאפשר למכור חמץ עבור אחרים אפילו אם הם לא נתנו

חמץ שנפסל מאכילה

חמץ שאינו ראוי יותר אפילו לכלב, אינו נקרא כבר אוכל, ולכן אין איסור להחזיקו בפסח, ובתנאי שהוא נפסל לפני הפסח, אך לאכול אותו, אסור, כי עצם האכילה מראה שאנו כן מחשיבים אותו כאוכל. מכיוון שאין איסור אלא לאוכלו, לכן מותר להשתמש בפסח באיפור, גם אם הוא לא כשר לפסח, וכל שכן שרוב המוצרים לא מכילים