התחלת סעודה לפני חשיכה

מי שהתחילה לאכול סעודה ביום ראש חודש כשעדיין היה יום, ובינתיים הסתיים היום שקעה החמה ויצאו הכוכבים, מזכירה "יעלה ויבוא" של ראש חודש בברכת המזון למרות שכבר הסתיים ראש חודש, כי אנו הולכים לפי תחילת הסעודה, וכן הדין בסעודה שלישית ומוצאי שבת. לגבי חנוכה ופורים יש פוסקים שכתבו ששם לא הולכים לפי תחילת הסעודה כי…

הנאה מבשר וחלב

בשר וחלב שהתבשלו ביחד אסורים בהנאה. שלא כמו רוב איסורי התורה, כמו בשר לא כשר, תולעים וכו' שמותר ליהנות מהם, כמו לתת לחתולים או לכלבים, בשר וחלב אסורים אפילו בהנאה, כך שאם בישלנו סיר קציצות ונשפך בטעות חלב לתוך הסיר ואין בסיר פי שישים מהחלב, אז אסור לתת את התבשיל לשכנים לא יהודים או לזרוק…

הפלגה בספינה קודם שבת

חכמים אסרו לצאת להפלגה שלושה ימים קודם השבת אם השיט עלול להימשך עד השבת, בגלל כמה סיבות, כגון ביטול עונג שבת ויציאה מחוץ לתחום ושמא יצטרכו לחלל שבת במקרה סכנה בלב ים. אמנם אם ההפלגה היא לצורך מצווה, כגון לעלות לארץ ישראל, מותר. אך בימים ראשון שני ושלישי (ויש מתירים גם ברביעי) מותר לצאת לשיט…

תולעים שלא פרשו ממקום גידולם

פרי או ירק שגדלו בו תולעים כשהיה כבר תלוש מהאדמה, והתולעת לא יצאה החוצה מהפרי או זחלה על הגרעין שלו, מותר מעיקר הדין לאכול, אלא שיש איסור אחר שהוא "בל תשקצו" – שאסור לאדם לאכול דבר שמגעיל אותו (רק אל תספרו את זה לילדים). אמנם מכיוון שלא תמיד התנאים האלו מתקיימים וגם אין בטוחים שלא…

פרשת וארא

ריבונו של עולם – הבטחת טוב ויצא רע! כך משה טען לפני בורא עולם, באתי אל היהודים כמו שביקשת, דיברתי איתם, הלכתי לפרעה, דיברתי איתו, הכל כמו שאמרת, ומה קרה בסוף? בדיוק הפוך ממה שאמרת! אמרת שיהיה טוב, אך יצא רק סבל וצער, כיצד זה ייתכן?? כמה פעמים ניסינו להיות טובים, להיות בסדר, לעשות מה…

שתיית היין בקידוש הלילה

את קידוש הלילה נוהגים לומר בעמידה, כי בו אנו מספרים על יום השבת שבבריאת העולם, ומעידים שביום זה בורא עולם שבת ממלאכתו, ולכן אנו עומדים כמו עדים. אמנם לאחר שמברכים את ברכת הקידוש, נוהגים לשבת כדי לשתות את היין, אך זה רק מהלכות דרך ארץ, שלא מנומס לשתות יין בעמידה, ולכן אם יש כאלו שלא…

ביזיון מאכלים

מכיוון שהכרת הטוב היא אחת מהמידות ההכרחיות לאדם, חכמים לימדו אותנו שכדי להתאמן במידת הכרת הטוב, עלינו לנהוג בכבוד גם לאוכלים, שהרי הם נותנים לנו חיות, ולכן אסרו חכמים לעשות מלאכה ולהשתמש באוכלים בדרך שגורמת להם להתקלקל, כגון לקחת חתיכת לחם בתור כפית ולהוציא איתה ריבה מתחתית הצנצנת ואחר כך לאכול רק את הריבה, להניח…

מתי צריכים לברך שוב על אוכל

אם ברכת "פרי העץ" על תפוח, ולאחר מכן הביאו לך תמרים, האם צריך לברך שוב על התמרים? כמובן שהתשובה היא "תלוי". אם כשברכת על התפוח חשבת על כל מה שיביאו לך, אז אין צריך לברך פרי העץ על שום פרי, אפילו אם לא חשבת על מין ספציפי, אלא כל פירות העץ כבר נפטרו בברכה הראשונה.…

נטילת ידיים ללחם

לאחר שנוטלים את הידיים, יש להזדרז ככל האפשר לברך על הלחם, וכן יש להימנע מהיסח הדעת מהידיים, ולכן מי שכבר נטלה את ידיה וממתינה  לשאר הסועדים, אין להתעסק בכל מיני דברים כמו לקרוא מה כתבו היום בהלכה היומית כי זה הזמן הכי מתאים, ולא להציץ מה כתוב בעיתון (זה מה שהיה כתוב אתמול ולפני שנה,…

דיבור בין ברכה לאכילה

לאחר שמברכים על האוכל אסור לדבר עד שאוכלים ממש שזה אומר גם לבלוע קצת. זה אומר שאם ברכת על קרקר ועוד לפני שהספקת לאכול פתאום ראית מהצד שהילד/החתול (נא למחוק את המיותר) נוגע בתיק היוקרתי שלך, אסור לצעוק עליו עד שתאכלי מעט מהקרקר, וגם תבלעי מעט, למרות שהקרקר יבש ואת ממש ממהרת להגיד משהו כך…