מאמרים אחרונים

כיצד לנהוג עם נר יום טוב ונר ההבדלה כשיום טוב חל במוצאי שבת?

יש לנו במוצאי שבת את נרות יום טוב שעליהם מברכים "להדליק נר של יום טוב" ואת נר ההבדלה שעליו מברכים "בורא מאורי האש". לא לשכוח להשאיר נר נשמה גדול שיספיק לכם עד למוצאי שבת וממנו תדליקו את הנרות. יש להיזהר להדליק את נר יום  טוב רק לאחר צאת השבת ואחרי שאמרת "ברוך המבדיל בין קודש

סעודה שלישית בערב יום טוב שחל בשבת

בכל ערב שבת או ערב יום טוב יש איסור לעשות סעודה מזמן המנחה (בערך שלוש בצהריים) כדי שנהיה רעבים בקידוש שעושים בלילה וכך נהנה ממנו יותר, ולכן אסור ללכת למסעדה ביום שישי בארבע אחרי צהריים. אמנם אם הסעודה היא סעודת מצווה, כגון שיש ברית ביום שישי, מותר. כשחל יום טוב במוצאי שבת, מצד אחד יש

איסור נקימה ונטירה

אסור מהתורה לנקום, היינו שאם ביקשת טובה ממישהי והיא לא הסכימה לעשות לך, או אולי אפילו יותר גרוע, היא עשתה לך משהו לא נעים, אסור לך "להחזיר" לה, אלא לא רק שאסור לעשות לה דבר רע בחזרה, אלא אם היא מבקשת טובה, את צריכה לעזור לה. גם לנטור אסור, זה אומר שאסור לך אפילו להגיד

מי יכול להפריש חלה

מכיון שהפרשת החלה היא מצווה, אין לתת לילד או ילדה מתחת לגיל מצוות לעשות את הפרשת החלה. אם את רוצה לשמח את הבת שלך, תני לה להפריש מעיסה שגם ככה לא חייבת בחלה כגון שיש שם מעט בצק וכו', ואין לתת לה לברך, שהרי זו ברכה לבטלה. כמו כן אין לתת לאינו יהודי להפריש חלה,

צליית כבד שעברו עליו שלושה ימים

למדנו שאין לבשל את הכבד אלא יש לצלותו, ולאחר מכן מותר גם לבשלו. עם זאת, כבד שעברו עליו יותר משלושה ימים מזמן השחיטה ועד הצלייה, אסור לבשל אותו לאחר הצלייה, כי הדם בתוכו כבר התייבש ואם יבשלו אותו לאחר הצלייה הדם יצא ממנו. לכן יש להיזהר כשקונים כבד לברר מתי היה זמן השחיטה. לגבי הקפאה,