נטילת ידים לסעודה

על לחם שמברכים עליו "המוציא" נוטלים ידים, אם מתכוונים לאכול יותר מגודל של ביצה (שזה בערך 54 גרם), אז מברכים על נטילת הידים, אם מתכוונים לאכול פחות מכביצה, אז נוטלים ידים ולא מברכים, ואם מתכוונים לאכול פחות מכזית (שזה בערך 27 גרם) אז לא חייבים ליטול ידים כלל. גם כשאוכלים מאכלים רטובים, כגון ששוטפים פרי…

ברכה על פרי מרוסק

מאכל העשוי בעיקר מפירות העץ או האדמה כשהם מרוסקים, כגון ריבת פירות, לדר, ממרח תמרים, ממרח אבוקדו וכו' נחלקו הפוסקים מה מברכים עליהם, האם מברכים את הברכה המקורית, עץ או אדמה, או שמברכים שהכל. בכל מקרה, בין למנהג האשכנזים ובין למנהג הספרדים, בין אם הפרי ניכר ובין אם הפרי אינו ניכר, יוצאים ידי חובה, כל…

משיב הרוח

החל מיום חמישי שעבר סיימנו את תקופת הקיץ והפסקנו להזכיר מוריד הטל (חלק מהאשכנזים לא הזכירו גם בקיץ) והתחלנו להזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם. הזכרה זו היא לא בקשת גשם, אלא הזכרת שבח בורא עולם שמנהל את הטבע בצורה כל כך מדהימה. בקשה על הגשם תתחיל מאוחר יותר. מה קורה אם טעינו? לפי הספרדים שבקיץ…

בראשית

טוב אחרית דבר מראשיתו. אחד מעשרה מאמרות בהם נברא העולם הוא המילה בראשית. כשבורא עולם אמר "בראשית!" גם נבראו דברים. מה נברא? הכל! ממש כך, הכל נברא במילה זאת, וכל שאר הימים הקדוש ברוך הוא פשוט סידר הכל במקומו, וזו הסיבה שהבורא השתמש במילה "בראשית" ולא "בהתחלה", כי המילה בראשית היא לא התחלה רגילה, אלא…

ישיבה בסוכה

קדושת הסוכה גדולה, לכן יש להקפיד לשמור על כבודה. אין להביא סירים לסוכה אלא אם כן הם משמשים בתור כלי הגשה נאים. יש להשתדל לפנות בזריזות את הכלים המלוכלכים לאחר האכילה, את שקיות האשפה וכו'. וכמו שנזהרים בבית הכנסת שלא לדבר דברי חול, ובוודאי שלא מדברים לשון הרע ורכילות שזה אסור בכל מקום, כך יש…

וזאת הברכה

 אתה מוכן להפסיד בשביל בורא עולם?! זה יפה מאוד, נכון שהכל שייך לבורא עולם, גם אתה, גם החיים שלך וגם כל מה שיש לך, אבל זה שאתה מוכן לוותר על דברים בשביל בורא עולם זה עדיין יפה, עובדה שכל העולם חי בדמיונות ולא מוכן לוותר… בוא נראה עוד דימיון… כל השבטים מקבלים ברכה, שים לב…

ארבעת המינים

כפי שראינו בהלכות סוכה, מכיוון שמצווה זו תלויה בזמן, נשים פטורות ממנה, אך אשה שכן תקיים את המצווה ודאי שתקבל שכר, וכן נהגו הנשים ליטול ארבעת המינים. לגבי הברכה, נשים אשכנזיות יכולות לברך כמו על כל מצוות עשה שהזמן גרמא שהן נוהגות לברך, אך רוב הספרדיות נהגו לא לברך וכך יש לנהוג. על האישה לעודד…

נרות ביום טוב

גם ביום טוב חובה להדליק נרות כמו בשבת, אך עם כמה שינויים. ביום טוב אין חובה להדליק לפני השקיעה, אלא אפשר להדליק בלילה, אך על ידי העברה מנר לנר. בכל מקרה אם הנרות משעווה צריכים להכניס אותם לפמוטים קודם החג כי אסור לחמם אותם ולמרח ביום טוב. גם ביום טוב לא מזיזים את הנרות, לכן…

ישיבה בסוכה

מכיוון שישיבה בסוכה היא מצוות עשה שתלויה בזמן, אישה פטורה ממנה. אולם אישה שכן יושבת בסוכה ודאי שמקיימת מצווה גדולה ולכן כדאי להשתדל אם אפשר. לגבי הברכה, כידוע שנשים ספרדיות לא מברכות על מצוות עשה שתלויה בזמן ולכן אסור לה לברך, אך נשים אשכנזיות כן מברכות אם רוצות, ולכן יכולה לברך אם קבעה סעודה בסוכה.…

ערב יום הכיפורים

יש מצווה מהתורה לאכול הרבה בערב יום הכיפורים לא לשכוח להתקשר להורים לבקש מהם מחילה, וכן מהחברות. אין חובה להתקשר לכל החברות רק למי שאת יודעת שפגעת בה, אך עדיף להתקשר לכולם כי לא תמיד אנו יודעים מה המשפט שאמרנו גרם לשני להרגיש. וכן מנהג ישראל בבית הכנסת להכריז שכולם ימחלו אחד לשני. וגם אם…