זכר למקדש – אמה על אמה

חלק מהותי מחיים יהודיים הוא הכמיהה לגילוי שכינה וגילוי כבוד שמים, ואלו יכולים להגיע לשלמותם רק בבניין בית המקדש, וזו הסיבה שלכן חכמים תיקנו לנו הלכות לכל השנה שמטרתן זכירת בית המקדש, וגם כדי להכניס תוכן רוחני לחיי היום יום החומריים שלנו. אחת מן ההלכות היא שאדם הבונה או משפץ בית, צריך להשאיר ריבוע (בגודל