חולה ואמירה לגוי בשבת

ראינו כבר ארבעה סוגים של רמה בריאותית בשבת – בריא לגמרי, בריא שיש לו מעט מיחושים, אדם שנפל למשכב וחולה שיש בו סכנה. ישנו סוג נוסף, אדם שכואב לו ומצטער בשבת, אך לא הגיע עדיין לרמה שהוא נופל למשכב או שכואב לו כל גופו. לאדם כזה התירו לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכות, אך רק מלאכות

אמירה לגוי בשבת

חכמים אסרו לבקש מגוי לעשות מלאכות עבור יהודי בשבת, ואפילו אם הגוי עשה לבד, אסור ליהנות מהמלאכה בשבת. אפילו לפני השבת אסור לבקש ממנו שיעשה מלאכות בשבת, אך  מותר לבקש ממנו דברים שהוא יכול לעשות לפני השבת, ואם הוא יעשה אותם בשבת כי כך נוח לו, זו כבר לא בעיה שלנו, אך בכל מקרה אסור