דברים שבקדושה ליד ריח רע

מותר לברך ליד דברים שיש להם ריח רע לא מחמת שנתעפשו, אלא שמטבעם יש להם ריח רע, כמו זפת, דלק, ריחות חריפים, עשבים עם ריחות לא נעימים וכו'. במקום שאסור לברך כי יש ריח רע, לא יעזור להפסיק לנשום או לסתום את האף או ללבוש מסכת אב"כ… בסופו של דבר המקום לא נקי! ריח רע

אמירת דברים שבקדושה במקומות לא נקיים

כשאדם אומר דברים ששייכים לקדושה, כגון ברכות, שיעור תורה, תפילה, תהילים וכו' צריכים לשמור שהמקום יהיה נקי. לא מדובר על נקיון של פסח אלא נקיון של קדושה וטהרה, כמו שירותים, אשפה, ריחות לא נעימים, טיטולים של קטנים וכו' אסור להגיד שום דבר שבקדושה מול צואת אדם או כל אחד מהדברים הנ"ל, כל שאפשר לראותה מקדימה.