בורר בשבת

מותר לשרות פירות וירקות ועלים ירוקים במים עם חומר ניקוי בשבת אם הם נקיים (בלי חול ואבנים) ולא ידוע שיש עליהם חרקים. אין בעיה של בורר כי לא רואים שום לכלוך, ואין בעיה של הריגת חרקים כי זה לא בטוח שיש שם חרקים. משקים שהם נקיים לגמרי ורוב העולם שותה אותם כך, מותר לסנן אפילו

בורר בשבת – קילוף פירות

יש פירות שאין איתם בעיה של בורר, כגון תפוחים, אגסים, מלפפונים וכו' כי רוב האנשים אוכלים את הקליפה שלהם וגם היא ממש כגוף הפרי, ולכן הם נחשבים חלק מהאוכל עצמו ומותר לקלף אפילו לא לאלתר, וכל שכן שבדרך כלל יוצא גם אוכל דבוק לקליפה, וזה כבר למדנו שאפשר לברור כשמוציאים גם אוכל מעורב. בגלל שבפירות

בורר בשבת – קילוף פירות

גם קילוף פירות וירקות הוא בעצם בורר – אנו מפרידים את הפסולת מהאוכל. ויש לנו כאן בעיה, שהרי שלושת התנאים לברירה הם לקחת דווקא את האוכל, ביד ולא בכלי, לאלתר ולא לזמן מאוחר יותר, ואילו כאן אנו לא בוררים את האוכל, אלא מוציאים את הפסולת שהיא הקליפה! אם יש לך חסה שלמה (ללא תולעים כמובן!!)

הלכות בורר בשבת

מלבד מה שלמדנו שאפשר לברור אם מתקיימים שלושת התנאים, יש עוד אפשרות לברור – להוציא את הדבר הלא טוב, אך כשהוא מעורב עם הדבר הטוב. לדוגמה, סחטת בשבת לימון על הסלט (זה מותר) ונפל גרעין אחד לתוך הסלט. לפי מה שלמדנו, אסור להוציא את הגרעין כי זה פסולת מתוך אוכל, ולא יעזור שאת עושה את

הלכות בורר בשבת

כפי שלמדנו, כדי שיהיה מותר לברור בשבת צריכים להתקיים שלושה תנאים – לקחת דווקא מה שרוצים, ביד, ולאכול באותה סעודה. לפי זה, אם רוצים להגיש אשכול ענבים לשולחן, ויש שם כמה ענבים רקובים, אסורים להוציא אותם מהאשכול, כי אנו מוציאים את הדבר שאנו לא רוצים שזה אסור, לכן האפשרויות הן או להגיש את האשכול כך,