בין השמשות

  הזמן שלאחר שקיעת השמש ועד צאת הכוכבים שהוא בערך 15 דקות (משתנה לפי העונות) הוא זמן ביניים שהוא ספק יום ספק לילה. מכיוון שהוא זמן מסופק, לגבי דברים הכתובים בתורה אנו מחמירים, כך שלפני כניסת שבת, אם כבר שקעה החמה אנו מתייחסים לזמן זה כאל לילה (ואז כבר התחילה השבת) ואסור כבר לעשות מלאכות