פרשת בלק

נתקע לך הרכב? בלעם יצא לדרך, בדרך אל האושר, לקלל את בני ישראל כמובן. נוסע לו על חמורו. באמצע הדרך, האתון שלו רואה מלאך ה'! האתון כמובן זזה הצידה, סוטה מהכביש הראשי לדרך עפר צדדית. בלעם לא מבין מה קרה, נותן לה מכה, מה את עושה?! איך את נוסעת?? מנסה לחזור לכביש הראשי. שוב היא