מתי נחשב סיום אכילה

אם לאחר שאוכלים סעודה נוטלים מים אחרונים לפני ברכת המזון, אסור להמשיך לאכול ולשתות אלא חייבים קודם לברך ברכת המזון, כי זה מראה שהסיחו דעתם מן האוכל. אם רק אמרו "בואו נברך", אפשר להמשיך לאכול, כי בדרך כלל אנו לא באמת מתכוונים שלא נאכל יותר (כמה פעמים אמרת לעצמך זהו אני לא אוכלת יותר מהעוגה

הפסקה באמצע הסעודה

  מי שנרדמה לכמה דקות באמצע האכילה (בטח, נראה איך הבעל היה נראה לאחר יום שלם עם הילדים…) אינה צריכה לחזור ולברך על האוכל, בין אם זו סעודה קבועה של לחם, ובין אם זו אכילת ארעי או אפילו שתייה, בכל מקרה אין צורך לברך שוב. וכן אם הולכים לשירותים באמצע האכילה או השתיה, אם לא

יציאה באמצע אכילה

כמו שראינו, מי שאוכלת לחם או מאכלים שמברכים עליהם "ברכה מעין שלוש" וצריכה לברך ברכה אחרונה ואז יצאה החוצה, אם רוצה לאכול שוב מזונות אינה מברכת שוב, ואילו במאכלים שהברכה עליהם היא "נפשות" יש לברך שוב לפני שאפשר לאכול. מה קורה אם באמצע סעודת לחם ברכת "שהכל" על סוכריה, או באמצע אכילת מזונות אכלת איתם

יציאה באמצע אכילת שאר מאכלים

כל המאכלים שהברכה האחרונה שלהם היא "בורא נפשות", מכיוון שאין חובה לברך את הברכה האחרונה באותו מקום האכילה, לכן אם יצאנו החוצה לרשות אחרת באמצע האכילה, פקעה הברכה הקודמת, וכשאנו חוזרים אנו צריכים לברך שוב את הברכה הראשונה אם אנו רוצים לאכול שוב (ובכל מקרה יש לברך ברכה אחרונה בסוף אם אכלנו שיעור של כזית

יציאה באמצע אכילת "מיני מזונות"

מה קורה אם באמצע אכילת מאכלי מזונות כגון בורקס, עוגות וכו', יצאנו מהבית, ואחר כך אנו רוצים להמשיך לאכול מזונות, האם צריך לברך שוב? אם אכלנו כבר גודל של זית מזונות, ולכן אנו כבר חייבים לברך ברכה אחרונה, אז לכתחילה אין לצאת מהבית, אך אם יצאנו ואנו רוצים להמשיך לאכול מזונות אפשר להמשיך לאכול, בין