ספק בברכת המוציא

מי שלא בטוחה האם ברכת "המוציא" על הלחם או לא, אז לפי הכלל שספק ברכות להקל – בכל ספק של ברכות אנו מקילים ולא מברכים שוב, גם כאן אין לברך שוב "המוציא" ואפשר להמשיך לאכול כך. כמובן שאם יש מישהו אחר שלא ברך עדיין, עדיף לבקש ממנו שיכוון להוציא אותך ידי חובה בברכה שהוא מברך

דיבור לאחר ברכה

לאחר שמברכים על אוכל או על כל מצווה אחרת, אין לדבר עד שלא טועמים או מקיימים את המצווה, וכן אין להתעכב או לרמוז רמזים לאנשים הנמצאים סביבנו, אלא מיד לטעום לאחר הברכה. אם דיברת בין הברכה לאכילה, הברכה כבר לא תקפה, ויש לברך שוב! אמנם אם דיברת על דברים שקשורים לאוכל, כמו "תביאו מזלג" או

טבילת הלחם במלח לפני האכילה

בימי עבר היו מכינים את הלחם עם קמח ומים ושמרים בלבד, ולכן הוא היה חסר טעם והיו טובלים אותו במלח לאחר ברכת "המוציא לחם" ולפני שטועמים ממנו. מאז הלחם התפתח והיום כמעט רוב המרכיבים הם דברים אחרים חוץ מקמח ומים… כך שבימינו אין חובה לטבול את הלחם במלח, ובכל זאת נהגו כולם להביא מלח לשולחן

ברכת המוציא

כאשר מברכים על האוכל יש להחזיק את האוכל שעליו מברכים ביד, ולא להשאיר אותו לנוח על השולחן, וכן יש להחזיקו ביד ימין, גם מי ששמאלית עדיף שתחזיק ביד ימין אלא אם כן זה לא נוח לה והאוכל יכול להישפך וכו'. בדיעבד מי שברכה על האוכל בלי להחזיק אותו, אלא הוא היה על השולחן או בדרך

פיצול סעודת השבת

אם הסעודה השניה נמשכה עד מאוחר, לאחר חצות היום, ואת מרגישה שאמנם עכשיו את נהנית מהאוכל, אך אם תפסיקי לאכול אז בוודאי שבעוד שעה שעתיים לא תהיה רעבה שוב ולא תהיה מסוגלת לאכול סעודה שלישית כלל, במקרה כזה מותר לברך ברכת המזון, להסיח את הדעת לכמה דקות, ואז שוב לעשות נטילת ידיים והמוציא כדי לצאת