אכילת בשר עם דג

חכמים אסרו לאכול בשר עם דג ביחד משום סכנה, ואסור גם לטגן אותם או לאפות אותם באותו כלי או כשהכלי מלוכלך מטיגון המאכל השני, אך אם טיגנו בכלי בשר או דג ושטפו אותו, מותר כעת לטגן בו את המאכל השני. לכתחילה אין לאפות באותו תנור ביחד בשר ודגים, אך בדיעבד אם אפו מותר לאוכלם. אם