כלי בשרי שהתערב עם כלים חלביים

אם בטעות דחפו כף חלבית לתוך סיר עם אוכל בשרי, או להיפך, הרי אסור להשתמש בכף ויש להגעיל אותה על ידי הכנסתה לכלי עם מים רותחים. מה קורה אם הכף החלבית הנ"ל התערבה עם שאר הכפות החלביות בבית, וכעת אי אפשר לזהות אותה? האם צריך להגעיל את כולן? מכיוון שרוב הכפות החלביות הן כשרות, ורק

שניים שאוכלים בשר וחלב

אם יושבים לאכול ביחד, אסור לאכול על שולחן אחד כשמישהו אוכל בשר והשני אוכל חלב, אלא אם כן מניחים איזה משהו לסימן על השולחן, כדי שלא יטעמו בטעות אחד מהאוכל של השני. אם יושבים לאכול עם אנשים לא מוכרים, כגון על שולחן גדול בבית מלון או מסעדה, אזי הדבר מותר, שהרי אין חשש שתקחי משהו

אכילת דגים עם חלב

  לפי מנהג האשכנזים מותר לכתחילה לאכול דגים עם חלב או גבינה, ואילו לפי מנהג הספרדים הדבר אסור וזאת משום סכנה (בריאותית), אך מותר להניח על השולחן מאכלי דגים ומאכלי חלב. גם לפי הספרדים, אם בטעות בישלו כבר דגים עם חלב או גבינה, מותר לאכול. וכן מותר לבשל דגים בסיר חלבי (נקי). יש ספרדים שמקילים

אכילת בשר וחלב על שולחן אחד

אסור לשני אנשים לשבת יחד ליד אותו שולחן כשאחד מהם אוכל בשר והשני חלב, כדי שלא יבואו בטעות לטעום מהאוכל של השני. אמנם אם האנשים אינם מכירים זה את זה, כגון בבית מלון שיש בו שולחן אוכל גדול לארוחת בוקר או מסעדה שיש בה שולחנות צמודים אחד לשני, אין איסור, כי אדם לא יטעם אוכל

תבנית חלבית בתנור בשרי

אם אפית מאכל פרווה בתנור בשרי ובטעות השתמשת בתבנית חלבית, או להיפך, בדיעבד מותר לאכול את האוכל וכן התנור והתבנית אינם צריכים הגעלה, הואיל ולא היה שום מגע בין בשר לחלב. וכן אם אפית משהו פרווה בתנור בשרי עם תבנית בשרית, אך שכחת בתנור גם תבנית חלבית, האוכל מותר והתנור והתבניות כשרות. כל זה בתנאי