הבדלה במוצאי יום כיפור

במוצאי יום כיפור עושים הבדלה על היין עם ברכת ההבדלה ועם מאורי האש. לא מברכים על הבשמים שהרי התעננו ביום כיפור. יש להשאיר נר דולק מערב יום כיפור כדי לעשות עליו הבדלה, למרות שבמוצאי שבת רגילה אפשר להדליק אש ולברך "מאורי האש", ביום כיפור צריכים דווקא נר שהיה דולק מאתמול, ולכן אם אין לך נר

ברכת הנר בהבדלה

מברכים על האש במוצאי שבת, כי במוצאי שבת נבראה האש, כשאדם הראשון גילה את אבני האש והדליק אש בפעם הראשונה, ולכן מברכים על האש שהייתה אסורה בשבת ועכשיו חזרה להיות מותרת, והרי היא כאילו נבראה מחדש. אם נתקעתם בלי נר במוצאי שבת (נסעתם לאנטרקטיקה?) אין זה מעכב, ואפשר לעשות הבדלה בלי נר או בשמים, ואם

הבדלה מאוחרת ומוקדמת

גם מי שמקפיד להוציא שבת בזמן מאוחר יותר, כמו בארץ שהרבה אנשים מחכים עד זמן "רבינו תם", יכול לצאת ידי חובה בהבדלה שעושה אדם אחר שמוציא את השבת בזמן המוקדם יותר כפי שכתוב בלוחות, אך כמובן שלא יעשה מלאכה בעצמו, אלא רק יענה אמן על הברכות ויהנה מהבשמים ומהנר. כך שאם אחד מבני הבית עושה