מצוות נתינת הלוואה

מצווה מן התורה להלוות כסף או חפצים הנצרכים, בין לעניים ובין לעשירים, אך כמובן שעדיף להלוות לעניים קודם. גם אם את לא כל כך אוהבת את זאת שמבקשת ממך הלוואה, עדיין חובה עלייך לגמול איתה חסד ולהלוות לה, כמו שכתוב "כי תראה חמור שונאך רובץ וכו'". בכל מקרה, אם יש לך חשש שההלוואה לא תחזור