הוספת בקשות בתפילה

בכל אחת מהברכות האמצעיות בתפילה (לא השלוש הראשונות ולא השלוש האחרונות) אפשר להוסיף בקשה ששייכת לנושא של אותה ברכה. לדוגמא, בברכת "רפאנו" אפשר להוסיף בקשה על חולה, בברכת השנים "ברך עלינו" אפשר להוסיף בקשה על פרנסה וכו', ואילו בברכת "שומע תפילה" או בסוף התפילה לאחר שאומרים "יהיו לרצון" אפשר להוסיף את כל סוגי הבקשות. יש

בין השמשות

  הזמן שלאחר שקיעת השמש ועד צאת הכוכבים שהוא בערך 15 דקות (משתנה לפי העונות) הוא זמן ביניים שהוא ספק יום ספק לילה. מכיוון שהוא זמן מסופק, לגבי דברים הכתובים בתורה אנו מחמירים, כך שלפני כניסת שבת, אם כבר שקעה החמה אנו מתייחסים לזמן זה כאל לילה (ואז כבר התחילה השבת) ואסור כבר לעשות מלאכות

להתפלל בכל שפה

  כשמתפללים בציבור אפשר להתפלל בכל שפה, אך כשמתפללים לבד יש להתפלל דווקא בלשון הקודש, שכן התפילות עולות למעלה על ידי המלאכים וכך התפילות מגיעות בצורה הטובה ביותר. אם יש מישהי שלא יודעת להתפלל בלשון הקודש היא יכולה להתפלל בשפה שהיא מכירה, אך עדיף בלשון הקודש גם אם לא מבינים את כל המילים, כי המילים

אמירת דברי קדושה במקום לא נקי

  גם כשהולכים ברחוב יש לשים לב כששומעים שיעור תורה בטלפון או קוראים עלון או סיפורי צדיקים – לפעמים יש ריחות לא נעימים מפחי זבל וכדומה, ואז אסור ללמוד או לחשוב על דברי תורה. מכיוון ש"שלום" הוא אחד משמותיו של הקב"ה, אסור גם להגיד "שלום" במקום לא נקי כמו שירותים וכו', אך אם רוצים לקרוא