מי יכול להפריש חלה

מכיון שהפרשת החלה היא מצווה, אין לתת לילד או ילדה מתחת לגיל מצוות לעשות את הפרשת החלה. אם את רוצה לשמח את הבת שלך, תני לה להפריש מעיסה שגם ככה לא חייבת בחלה כגון שיש שם מעט בצק וכו', ואין לתת לה לברך, שהרי זו ברכה לבטלה. כמו כן אין לתת לאינו יהודי להפריש חלה,

זמן הפרשת החלה

הזמן הטוב ביותר להפריש את החלה הוא לאחר שעירבו את הקמח עם המים. לפני שהקמח התחיל להתערב עם המים אי אפשר להפריש כי הוא עדיין פטור מהפרשת חלה. אם יש צורך, אפשר להפריש את החלה לאחר שאפו את הבצק. ישנן עיסות שאי אפשר להפריש מהן לפני שאפו אותן, כגון עיסה נוזלית מאוד (עוגות טורט או