נעילת הנעליים

מכיוון שצד ימין לפי הקבלה מסמן את מידת החסד, ולכן בהרבה פסוקים אנו רואים "לכאורה" הבדל בין ימין לשמאל אצל בורא עולם (למרות שכמובן לא שייך שום ימין ושמאל ושום דמות גוף אצל בורא עולם), כגון ימין ה' רוממה, ה' בימינו יסד ארץ, נטית ימינך, נשבע ה' בימינו ועוד, לכן גם בהלכות אנו עושים "כבוד"