זימון בסעודה

חכמים תיקנו שכל שלושה אנשים שישבו לאכול ביחד פת צריכים לעשות זימון לפני אמירת ברכת המזון (למי שלא מכירה – זה משפט שאומרים ובו אנו מתכוונים לברך את הקב"ה ביחד). גברים ונשים לא מצטרפים יחד לזימון, כך שאם יש שני גברים ואישה וכו' אין לעשות זימון, אלא רק אם שלושה גברים או שלוש נשים, אך