קניות בחול המועד

בחול המועד מותר לקנות רק דברים הנצרכים לחול המועד, או דברים מיוחדים שלא יהיה ניתן למצוא אותם לאחר מכן כגון שהגיע שוק מיוחד לעיר וכו' אם יש מוצרים במחיר מיוחד שאי אפשר יהיה למצוא אותם שוב בכזה מחיר, הרי מותר לקנות אותם בחול המועד למרות שהם לא נצרכים כרגע. בכל ימי הפסח מצווה לאכול מצה

מנהגי העומר

בין פסח לשבועות מתו תלמידיו של רבי עקיבא בגלל שלא נהגו מספיק כבוד אחד עם השני, ולכן אנו נוהגים קצת מנהגי אבילות כגון לא להסתפר (כתבתי לפני פסח מה ההלכה לנשים וילדים), לא להתחתן, לא לשמוע מוסיקה וכו' אמנם הם נפטרו בתקופה זו, אך זה היה לאורך 33 או 34 ימים, ונחלקו הפוסקים באלו ימים

חמץ הנמצא במועד

חמץ הנמצא במועד (לא נפטרנו ממנו עדיין??) מי שמוצאת חמץ בחול המועד צריכה לשרוף אותו (לשרוף ממש, לא לשנות לו את הסטטוס ל"שרוף"), ואם זה ביום טוב שאסור לשרוף סתם דברים, אז מכסים אותו בכלי כדי שלא יגעו בו ומחכים עד למוצאי יום טוב. מי שמוצאת חמץ ברחוב שלא תרים אותו כדי שלא יהפוך להיות