תגית: חנוכה

שארית השמן והפתילות

השמן והפתילות שהודלקו למצווה נחשבים כמוקצים לצורך מצווה, ולכן אין להשתמש לצורך חול לאחר החנוכה. אמנם כל זה מדובר בשמן שנשאר מנר שלא דלק עדיין חצי שעה, אך אם כבר דלק חצי שעה, שאר השמן מותר לשימוש, שהרי לא הקצנו אותו לצורך ההדלקה (אך עדיף לעשות תנאי לפני ההדלקה, שמה שישאר מעבר לחצי שעה, יהיה…

שימוש בנרות מצווה

כל נר שהודלק למצווה, כגון נר חנוכה, נר נשמה ונרות שמדליקים בבית הכנסת או בקברי צדיקים, הוקצו למצווה ולכן אסור להשתמש בהם כגון לקרוא משהו לאורם, לבדוק אם יש לנו משהו על החולצה לידם, להדליק מהם סיגריה (איכס!), להדליק מהם את הגז וכו'. אמנם אפשר לפני הדלקת נר נשמה לעשות תנאי שיהיה מותר להשתמש בו.…

טעות וחזרה בתפילה

אנו יודעים שיש דברים שצריכים להזכיר בתפילה, אך אם לא הזכרנו זה לא מעכב, כגון הזכרת "על הניסים" בחנוכה, או הזכרת "יעלה ויבוא" בלילה של ראש חודש. במקרים אלו, אם כבר אמרנו את סיום הברכה "ברוך אתה ה'" אז אין אפשרות לתקן, אלא צריכים להמשיך הלאה וזה כאמור לא מעכב את התפילה. מה קורה אם…

הדלקת נרות בשבת חנוכה

יש להיזהר לשים מספיק שמן נרות כך שידלקו לאחר צאת הכוכבים לפחות חצי שעה, שזה אומר שאם את מדליקה חצי שעה לפני השקיעה, ועוד יש בערך חמש עשרה – עשרים דקות בין השקיעה לצאת הכוכבים ואז הנרות צריכים לדלוק עוד חצי שעה לפחות, אז לשים שמן שיספיק לשעה ועשרים דקות. מי שחוששת למלא יותר מדי…

סדר הדלקת נרות חנוכה ושבת

בערב שבת אנו מדליקים את נרות החנוכה לפני נרות השבת, ולמרות שיש לנו כלל שכאשר יש לפנינו שתי מצוות, אנו עושים את המצווה התדירה קודם ולא נותנים למצווה השניה לעקוף את הראשונה בתור, וכאן נרות שבת הם התדירים והיינו צריכים להדליק אותם קודם, אך מכיוון שיש מחלוקת האם על ידי הדלקת נרות שבת מקבלים באופן…

מקום ללא נרות חנוכה

מי שלא היה לילה אחד בביתו ולכן לא הדליק נר חנוכה, וגם לא מדליקים עליו בביתו, ורואה חנוכיה דלוקה ברחוב, יכול לברך ברכה אחת "שעשה ניסים", ואם זה היה ביום הראשון, אז גם "שהחיינו". מי שנמצא באיזור שאין בו יהודים כלל ולא יראה נרות חנוכה כל הלילה, אז למרות שמדליקים עליו בתוך ביתו והוא פטור,…

הדלקת נרות חנוכה

יש להדליק את רוב הפתילה בנר, היינו, לא להסתפק בנגיעה קלילה עם השמש בראש הנר, זה לא זילוף קצפת, אלא לוודא שרוב הפתילה ממש נדלקה ורק אז להמשיך הלאה. לפי מנהג הספרדים, הבנים שלומדים בישיבה, אף על פי שישנים שם, לא צריכים להדליק, כי הם יוצאים ידי חובה בהדלקה של ההורים בבית, ואילו לפי האשכנזים,…

אורח היכן ידליק נרות חנוכה

אם אתם מתארחים בליל שבת אצל אחרים, אם אתם לא ישנים שם, אלא רק מתארחים לסעודה, אז יש להדליק נרות חנוכה בבית שלכם, אולם אם אתם ישנים שם, לפי הספרדים שרק אחד מדליק, בעל הבית הוא ידליק והוא צריך להקנות לכם חלק מהשמן כך שגם לכם יהיה חלק בהדלקה, ואילו לפי מנהג האשכנזים שכל אחד…

זמן הדלקת הנרות

זמן ההדלקה לפי חלק מהאשכנזים הוא ישר בשקיעת השמש, אבל לפי הספרדים וחלק והאשכנזים הוא עם צאת הכוכבים, שזה בערך רבע שעה לאחר השקיעה (יש דעות שונות, אבל לגבי נרות חנוכה הזמן הזה מתאים לרוב הדעות). לכתחילה עדיף לא להתעכב כלל, אלא שהכל יהיה מוכן ולהדליק ישר, ואם קצת מתעכבים, אז לפחות לא לאחר יותר…

הוספות בתפילה ובברכת המזון בחנוכה

בתפילה ובברכת המזון מוסיפים "על הניסים". מי ששכחה –  אם נזכרת באותה הברכה לפני שאמרת "ברוך אתה ה'" – אז עדיין את יכולה לתקן, אך אם כבר הזכרת את שם השם בסוף הברכה, תסיימי ותמשיכי הלאה. במקרה כזה עדיף להגיד בסוף התפילה (ב"אלוקי נצור") או בסוף ברכת המזון ("הרחמן") את התוספת ששכחת – "כשם שעשית…