שארית השמן והפתילות

השמן והפתילות שהודלקו למצווה נחשבים כמוקצים לצורך מצווה, ולכן אין להשתמש לצורך חול לאחר החנוכה. אמנם כל זה מדובר בשמן שנשאר מנר שלא דלק עדיין חצי שעה, אך אם כבר דלק חצי שעה, שאר השמן מותר לשימוש, שהרי לא הקצנו אותו לצורך ההדלקה (אך עדיף לעשות תנאי לפני ההדלקה, שמה שישאר מעבר לחצי שעה, יהיה

שימוש בנרות מצווה

כל נר שהודלק למצווה, כגון נר חנוכה, נר נשמה ונרות שמדליקים בבית הכנסת או בקברי צדיקים, הוקצו למצווה ולכן אסור להשתמש בהם כגון לקרוא משהו לאורם, לבדוק אם יש לנו משהו על החולצה לידם, להדליק מהם סיגריה (איכס!), להדליק מהם את הגז וכו'. אמנם אפשר לפני הדלקת נר נשמה לעשות תנאי שיהיה מותר להשתמש בו.

טעות וחזרה בתפילה

אנו יודעים שיש דברים שצריכים להזכיר בתפילה, אך אם לא הזכרנו זה לא מעכב, כגון הזכרת "על הניסים" בחנוכה, או הזכרת "יעלה ויבוא" בלילה של ראש חודש. במקרים אלו, אם כבר אמרנו את סיום הברכה "ברוך אתה ה'" אז אין אפשרות לתקן, אלא צריכים להמשיך הלאה וזה כאמור לא מעכב את התפילה. מה קורה אם

הדלקת נרות בשבת חנוכה

יש להיזהר לשים מספיק שמן נרות כך שידלקו לאחר צאת הכוכבים לפחות חצי שעה, שזה אומר שאם את מדליקה חצי שעה לפני השקיעה, ועוד יש בערך חמש עשרה – עשרים דקות בין השקיעה לצאת הכוכבים ואז הנרות צריכים לדלוק עוד חצי שעה לפחות, אז לשים שמן שיספיק לשעה ועשרים דקות. מי שחוששת למלא יותר מדי

סדר הדלקת נרות חנוכה ושבת

בערב שבת אנו מדליקים את נרות החנוכה לפני נרות השבת, ולמרות שיש לנו כלל שכאשר יש לפנינו שתי מצוות, אנו עושים את המצווה התדירה קודם ולא נותנים למצווה השניה לעקוף את הראשונה בתור, וכאן נרות שבת הם התדירים והיינו צריכים להדליק אותם קודם, אך מכיוון שיש מחלוקת האם על ידי הדלקת נרות שבת מקבלים באופן