ביקור חולים

מצווה לבקר חולים גם כשאישה מבקרת גבר, וכן כשגבר מבקר אישה, כך כמובן שיש להקפיד על כללי הצניעות ולהיזהר מאיסור ייחוד. אם המבקר והחולה כרגע במצב של ריב אחד עם השני, יש מצווה אף גדולה יותר לבקר את החולה, שהרי על ידי כך יכולים להתפייס. אף על פי שעיקר המצווה היא לבוא ולבקר בפועל, אם

הכנסת אורחים

אחד מחלקי מצוות גמילות חסדים היא הכנסת אורחים, שאותה אפשר לקיים גם עם עשירים, וכל שכן עם עניים, ולא רק בממון, אלא גם בגוף, לקבל אדם בסבר פנים יפות, להראות לו שנעים לנו שהוא הגיע, ולכבד כל אדם כפי מה שראוי לו, במיוחד בימינו שבדרך כלל יש לאורחים מה לאכול והיכן לישון, עיקר המצווה היא

השאלת חפצים

חלק ממצוות חסד וגמילות וחסדים הוא השאלת חפצים, ולכן אם יש באפשרותך להשאיל למישהי חפץ, גם אם היא עשירה ויכולה לקנות אותו בעצמה, בוודאי שכדאי לך להרוויח מצוות חסד, וכל שכן אם אין לה אפשרות לקנות את החפץ, ישנה חובה להשאיל ולעזור לה. נכון, טבע הגוף החומרי לשאוף למנוחה ועצלות, ולא תמיד "בא לך" עכשיו

מצוות נתינת הלוואה

מצווה מן התורה להלוות כסף או חפצים הנצרכים, בין לעניים ובין לעשירים, אך כמובן שעדיף להלוות לעניים קודם. גם אם את לא כל כך אוהבת את זאת שמבקשת ממך הלוואה, עדיין חובה עלייך לגמול איתה חסד ולהלוות לה, כמו שכתוב "כי תראה חמור שונאך רובץ וכו'". בכל מקרה, אם יש לך חשש שההלוואה לא תחזור