ערב יום הכיפורים

יש מצווה מהתורה לאכול הרבה בערב יום הכיפורים לא לשכוח להתקשר להורים לבקש מהם מחילה, וכן מהחברות. אין חובה להתקשר לכל החברות רק למי שאת יודעת שפגעת בה, אך עדיף להתקשר לכולם כי לא תמיד אנו יודעים מה המשפט שאמרנו גרם לשני להרגיש. וכן מנהג ישראל בבית הכנסת להכריז שכולם ימחלו אחד לשני. וגם אם

מלאכות ביום הכיפורים

יום כיפור אסור במלאכות כמו יום שבת, לכן יש להיזהר לא להכין את האוכל למוצאי הצום משתי סיבות. אחת – אסור להכין מיום קדוש ליום חול, וזה כולל כל הכנה אפילו סידור הבית וכו', אך איסור זה הוא רק מדרבנן ולכן כבר לאחר השקיעה אפשר להתחיל לארגן דברים אם יש צורך גדול. שתיים – כשמכינים

הבדלה במוצאי יום הכיפורים

בהבדלה של יום הכיפורים אנו מקפידים להבדיל על נר שהיה דולק מאתמול דווקא, ולא נר חדש שהדליקו עכשיו, ולכן יש להדליק נר שיספיק ליממה, אך השנה כשיום הכיפורים חל בשבת, אם נכבה לך הנר מאתמול אז אפשר להדליק נר חדש ולעשות עליו הבדלה, כמו בכל מוצאי שבת. שלא כמו בהבדלה של מוצאי שבת, במוצאי יום

מי חייב בצום

ביום הכיפורים אין היתר לאכול אלא במקרה של פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש, אך חולה או מצטער או מעוברת או מניקה חייבים לצום, אלא אם כן יש סכנה לעובר. גם מי שחולה וחייבת לשתות כדורים לצורך פיקוח נפש, צריכה לעשות זאת בצורה המינימלית ביום, דהיינו או בלי מים, או מים מעטים וכו'. אם האישה