צליית כבד שעברו עליו שלושה ימים

למדנו שאין לבשל את הכבד אלא יש לצלותו, ולאחר מכן מותר גם לבשלו. עם זאת, כבד שעברו עליו יותר משלושה ימים מזמן השחיטה ועד הצלייה, אסור לבשל אותו לאחר הצלייה, כי הדם בתוכו כבר התייבש ואם יבשלו אותו לאחר הצלייה הדם יצא ממנו. לכן יש להיזהר כשקונים כבד לברר מתי היה זמן השחיטה. לגבי הקפאה,