לשמור על האוצרות?

יעקב אבינו מוכיח את בניו לפני מותו. הוא מוכיח את שמעון ולוי, תראו, מהכעס שלהם על מה שאנשי שכם עשו לאחותכם, הלכתם והרגתם עיר שלמה. אך יעקב אבינו לא מאשים אותם על עצם המלחמה, אולי אם היו מתייעצים עם יעקב הוא היה מסכים איתם, אלא הוא מאשים אותם על מה שהניע אותם לעשות את הפעולה