מליחת בשר (לא לצמחונים)

  מכיוון שאסור לפי התורה לאכול דם לכן יש דבר שנקרא "מליחה" – שמולחים את הבשר או העוף לפני הבישול, כדי להוציא את הדם גם מבפנים, ולא מספיק לשטוף אותו במים מבחוץ. בדרך כלל רוב הבשר שנמכר בסופר כבר נמלח והוכשר, אך צריכים לוודא זאת, היינו לקרוא על התווית של המוצר או לשאול את המוכר

חלב שלא נחלב ליד יהודי

חכמים אסור לשתות חלב שלא היה תחת השגחה מזמן החליבה, ולכן אסור לשתות חלב שאין עליו אישור כשרות שהוא נחלב בהשגחת יהודי. מי שנמצאת בחוץ לארץ במקום שקשה להשיג חלב של יהודי ויש פיקוח ממשלתי שלא יערבו בחלב דברים שאינם כשרים, יכולה להקל ולשתות חלב של אינם יהודים, אך עדיף להימנע מאחר שרוב הפוסקים אוסרים

אכילת דגים עם חלב

  לפי מנהג האשכנזים מותר לכתחילה לאכול דגים עם חלב או גבינה, ואילו לפי מנהג הספרדים הדבר אסור וזאת משום סכנה (בריאותית), אך מותר להניח על השולחן מאכלי דגים ומאכלי חלב. גם לפי הספרדים, אם בטעות בישלו כבר דגים עם חלב או גבינה, מותר לאכול. וכן מותר לבשל דגים בסיר חלבי (נקי). יש ספרדים שמקילים

השגחה על מאכלים בסביבת אינם יהודים

כל המאכלים שנמצאים ללא השגחת יהודי, אם הם מאכלים שאם יחליפו אותם אז עלול היהודי להיכשל באיסור תורה, כגון אם יחליפו בשר כשר בבשר לא כשר, או יין כשר ביין נסך, אין להשאירם ללא השגחה או לשלוח אותם על ידי גוים אלא אם כן יש שתי חותמות כך שאי אפשר יהיה לזייף. אך מי ששולח