סעודת ברית מילה

כל מצווה שהיהודים קיבלו בשמחה, נשארה איתם תמיד בשמחה. את ברית המילה כל עם ישראל תמיד קיים בשמחה רבה, למרות שמבחינה "טבעית" הדבר היה מסוכן ביותר בזמנים שלא ידעו בכלל מה זה חומר חיטוי, עדיין קיימו את המצווה בשמחה (ואכן זכות המצווה עזרה להם באופן פלאי), ולכן עד היום, גם אנשים שלא שומרים הרבה מצוות,

בין השמשות

  הזמן שלאחר שקיעת השמש ועד צאת הכוכבים שהוא בערך 15 דקות (משתנה לפי העונות) הוא זמן ביניים שהוא ספק יום ספק לילה. מכיוון שהוא זמן מסופק, לגבי דברים הכתובים בתורה אנו מחמירים, כך שלפני כניסת שבת, אם כבר שקעה החמה אנו מתייחסים לזמן זה כאל לילה (ואז כבר התחילה השבת) ואסור כבר לעשות מלאכות