ברכה על מזוזה שנפלה או נלקחה לבדיקה

אם הורדנו את המזוזה כדי לקחת אותה לבדיקה, כשתוקעים אותה בחזרה יש לברך שוב "ברוך וכו' לתקוע מזוזה", שכן הסחנו את דעתנו מהמזוזה ולכן הברכה הראשונה שברכנו עליה פעם, איננה תקפה יותר. אמנם אם הורדנו את המזוזה רק לכמה דקות כדי לבדוק בעצמנו (לא חייבים לקחת למקום מיוחד) אין לברך שוב, שהרי בכמה דקות לא

מצוות מזוזה

יש מצווה מן התורה לקבוע מזוזות בכל חדרי הבית וכן כל מקום שמשתמשים בו כגון הכניסה לבניין, משרד, חנות, מחסן ומרפסת. אמנם יש מקומות שפטורים או שקובעים מזוזה בלי ברכה, ולכן יש לבדוק קודם. מקומות שהשימוש בהם אינו שימוש של כבוד, כגון אמבטיה ושירותים פטורים ממזוזה. אמנם המזוזה שומרת על הבית, אך יש לזכור שלא