זכר למחצית השקל

בזמן בית המקדש היה קרבן יומי שהיה שייך לכל עם ישראל, כולם תרמו פעם בשנה סכום של מחצית שקל העשוי מכסף, ומזה קנו את הקרבנות של כל השנה. כל שנה בתחילת חודש ניסן היו קונים מחדש את הקרבנות לשנה הקרובה, ולכן היו אוספים את השקלים בחודש אדר. כיום שאין לנו בית מקדש, נהגו לתת זכר