מים אחרונים

לאחר סיום סעודת לחם, לפני שמברכים ברכת המזון, נוטלים את הידיים עם מעט מים, ואלו נקראים "מים אחרונים". ישנן נשים, במיוחד מבנות אשכנז, שאינן נוהגות לעשות מים אחרונים אך כמובן שעדיף שכולן תעשינה. אמנם אם הידיים מעט מלוכלכות מהאכילה אזי חובה לשטוף את הידיים כדי שהן תהיינה נקיות בזמן הברכה, וזה נכון גם לשאר ברכות