מעשר כספים

מעשר כספים מפרישים מכל הכנסה, ואם זו הכנסה של עסק, אז כמובן לאחר ניכוי ההוצאות. הכנסות כוללות משכורת, מתנה, ירושה, מציאה, גידול אפרוחים וכו' מה עושים עם המעשרות? צדקה לעניים, תמיכה במוסדות תורה ותלמידי חכמים, זיכוי הרבים וכו' גם שליחת הילדים ללמוד תורה במוסדות תורניים או אפילו אצל מלמד פרטי נחשבת למצווה, ולכן אפשר חלק

מעשר כספים

"וכל אשר תתן לי, עשר אעשרנו לך" יעקב אבינו התכוון להגיד לבורא עולם שני דברים: הראשון, שכל אשר לי – זה אתה נותן, אני יודע שהכל בא ממך, גם הלחם שאני אוכל, וגם הפה שאיתו אני יכול לאכול, כל דבר שיש לי, אפילו אם לפעמים אנו מתרגלים למציאות כאילו היא עובדה. פעם ניגש יהודי לחפץ