נרות שבת

לאחר ההדלקה אין להזיז את הנרות, לכן יש להדליק מלכתחילה במקום שבו הם יהיו מונחים בשבת, עדיף כמובן במקום האכילה, ששם עיקר עונג שבת, אך אם קשה, אפשר במקום אחר, אך מקום שאפשר להנות שם מן הנרות. כשהנרות דולקים אסור להזיז אותם. אם את רוצה להזיז את הנרות לאחר שהם כבו, זה גם אסור, כולל

קבלת שבת בהדלקת נרות

לאחר הדלקת נרות השבת, לפי מנהג האשכנזים אסור לאישה לעשות מלאכות כי היא כבר קיבלה שבת, ואילו לפי הספרדים מותר, כל עוד לא התכוונת לקבל שבת, ואז יש לך עוד כמה דקות לעשות דברים (כי לא משנה מתי שבת נכנסת, תמיד חסרות כמה דקות…). אולם גם לפי הספרדים עדיף להגיד, לפחות פעם בשנה, שאת לא

הדלקת נרות

לפי מנהג הספרדים מדליקים רק במקום אחד בברכה ורק אישה אחת, ואילו לפי מנהג האשכנזים, כל תוספת של אור מוסיפה שמחה וכל אישה שמדליקה יכולה לברך. לכן, אם אשה ספרדיה הולכת להתארח ושם כבר הדליקו נרות, אם היא רוצה היא יכולה גם להדליק, אך בלי לברך, ואילו אשה אשכנזיה שהולכת להתארח, יכולה להדליק שם בברכה

הדלקת נרות

גם האיש חייב במצוות נר של שבת, אלא שלאישה יש זכות קדימה, לכן אם האישה לא בבית או לא מספיקה להדליק וכו' צריך לבקש מהבעל להדליק לפני שנכנסת שבת. אם במהלך ההדלקה שכחת אם ברכת על הנרות (איך אפשר לשכוח…? כי הילדים התנהגו ממש יפה בדיוק כשרצית רגע אחד של שקט ותפילה לבורא עולם…) אז

זמן הדלקת נרות שבת

זמן ההדלקה הוא בין 20 ל 30 דקות לפני השקיעה. יש להקפיד להדליק את הנרות עד כמה דקות לפני השקיעה, אם יש ספק אולי כבר שקעה החמה, אין להדליק את הנרות. למרות שמספיק להדליק 2-3 דקות לפני השקיעה, כבר נהגו כל ישראל להדליק 20 דקות לפני השקיעה, שזה הזמן שמופיע בלוחות, ולקבל עליהן שבת. לפי