סדר הבוקר

מצווה בבוקר, לאחר נטילת הידים, לרחוץ פנים, לשטוף את הפה ולהתרענן, כן זה ברור לכולכן ולא צריך לכתוב את זה בתור הלכה, אבל יש כאלו שלא יודעים (גברים?), לכן טרחו וכתבו זאת בספרים. הברכה הראשונה בברכות השחר היא ברכת אשר יצר. לפי מנהג הספרדים לא מברכים אשר יצר אלא אם כן היית בשירותים, לפי האשכנזים